• Szkolenia HACCP, kursy HACCP, szkolenie ISO 22000, kurs
Wyszukiwanie wydarzeń
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

• Szkolenia HACCP, kursy HACCP, szkolenie ISO 22000, kurs

Wyświetlone szkolenia i kursy: wszystkie (36)
1
  
Wrocław, również siedziba klienta (cały kraj), 30-31.10.2017

• Szkolenia HACCP, kursy HACCP, szkolenie ISO 22000, kurs • Szkolenia HACCP, kursy HACCP, szkolenie ISO 22000, kurs

Wyświetlone szkolenia i kursy: wszystkie (36)
1


Zobacz również

szkolenia ISO        ISO Warszawa        ISO Kraków        ISO Katowice       

ISO Szczyrk        ISO Gdańsk        ISO Zakopane        ISO 9001        ISO 14001       

Szkolenia HACCP Warszawa, HACCP Kraków, Poznań, Katowice, Lublin, Łódź, Gdańsk, Gdynia, HACCP Wrocław.

HACCP, czyli System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli. Jest to postępowanie, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację oraz oszacowanie potencjalnych zagrożeń, które mogą niekorzystnie wpływać na wymagania zdrowotne, jakie powinna spełniać żywność. System HACCP określa również skalę ryzyka wystąpienia tego typu zagrożeń w trakcie procesów produkcji i obrotu żywnością produktami spożywczymi oraz opisuje sposoby eliminacji i korygowania występujących w procesie nieprawidłowości.

Spełnienie wymagań systemu HACCP oznacza, że dany zakład wykonał wszystkie czynności, aby zapewnić bezpieczeństwo wyrobu i konsumenta, zgodnie z przepisami, zasadami dobrej praktyki produkcyjnej oraz potrzebami klienta.

Potwierdzeniem spełnienia wymagań systemu HACCP jest uzyskanie certyfikatu normy ISO 22000:2005.


Newsletter