Szkolenie: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2012 aspekty prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe w praktyce dla małych i dużych pracodawców

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/zakladowy-fundusz-swiadczen-socjalnych-2012-aspekty-prawne-podatkowe-ubezpieczeniowe-w-praktyce-dla-malych-i-duzych-pracodawcow-40307-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Omówienie zagadnień związanych z ZFŚS w oparciu o najnowsze przepisy prawa
Korzyści ze szkolenia:
• Zapoznanie się z zasadami Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych w świetle najnowszych interpretacji Ministerstwa Finansów

Szkolenie skierowane jest do:

• Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się prowadzeniem ZFŚS

Program szkolenia:

1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - podstawa prawna, zasady i procedury
1.1 Definicja działalności socjalnej – realizowanie potrzeb socjalnych jako jedna z zasad prawa pracy
1.2 Podmiotowy i przedmiotowy zakres tworzenia funduszu
1.3 Ograniczone prawo własności środków funduszu
1.4 Zasady tworzenia i ewentualnej likwidacji funduszu
1.5 Tworzenie funduszu na zasadach dobrowolności
1.6 Ustawowe możliwości dowolnego kształtowania wysokości odpisu na ZFŚS
1.7 Zwiększenia funduszu oraz zawieszanie tworzenia odpisu na fundusz na dany rok
1.8 Tryb wydania regulaminu funduszu i wprowadzania do niego zmian oraz zakres jego regulacji
1.9 Osoby uprawnione ustawą do korzystania z funduszu
1.10 Metody ustalania planowanej i końcowej kwoty na ZFŚS w danym roku
1.11 Kompetencje pracodawcy, związków zawodowych i przedstawiciela załogi
w kontekście ZFŚS
1.12 Zasady tworzenia i gromadzenia środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników zatrudnionych w jednostkach sfery budżetowej podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji w więziennictwie oraz szkolnictwie i szkolnictwie wyższym
2. Świadczenie urlopowe jako alternatywa dla ZFŚS
2.1 Definicja, zasady ustalania i wypłacania świadczenia
2.2 Wypłata świadczenia urlopowego zamiast tworzenia funduszu – możliwości
i konsekwencje finansowe
2.3 Wypłata świadczenia urlopowego w styczniu danego roku
3. Podatkowe aspekty tworzenia i gospodarowania środkami funduszu
3.1 Odpisy na fundusz w kontekście podatku dochodowego od osób prawnych
3.2 Odpisy na fundusz w kontekście podatku dochodowego od osób fizycznych
3.3 Opodatkowanie VAT świadczeń z ZFŚS
4. Przepisy ubezpieczeniowe ZUS a ZFŚS
4.1 Oskładkowanie paczek świątecznych
4.2 Świadczenie urlopowe wypłacane w wyższej kwocie niż kwota „urzędowa”
5. Wybrane przypadki w kontekście ZFŚS
5.1 Przekazanie karnetów pracowników z ZFŚS
5.2 Zapomogi z funduszu
5.3 Pożyczki udzielane pracownikom w ZFŚS
5.4 Organizowanie letniego wypoczynku z ZFŚS
5.5 Naliczanie funduszu „wstecz” za dany rok
5.6 Pomoc rzeczowa z ZFŚS
5.7 ZFŚS w przypadku przejścia zakładu pracy w trybie art. 231 Kodeksu pracy
5.8 Zajęcie wynagrodzenia a wypłacone świadczenia z funduszu
5.9 Zwolnienie z opodatkowania dla świadczeń socjalnych przekazywanych przez kilku pracodawców
5.10 Bony czy gotówka na święta - co lepsze?
6. Pytania

Informacje o prelegentach:

Ekspert z dziedziny tematyki kadrowo – płacowej, wieloletni wykładowca, praktyk

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 290 - +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Szkolenie, kurs: Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2012 aspekty prawne, podatkowe, ubezpieczeniowe w praktyce dla małych i dużych pracodawców