Szkolenie: Walidacja metod analitycznych

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/walidacja-metod-analitycznych---rabat-15-11585-id127

Informacje o szkoleniu

 • Walidacja metod analitycznych


  ID szkolenia: 11585
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Jakość Produkcja
 • Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22
  31-231 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 19.08.2015-31.12.2016
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni x 6 godzin

  TERMINY:
  5-6.09.2016
  7-8.11.2016
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Walidacja metod analitycznych zgodnie z normą ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących” oraz przewodnikiem Eurachem (1998) A Laboratory Guide to Method Validation and Related Topics. Identy¬fikacja i specyfikowanie wymagań dla metod. Określanie cech charakterystycznych metod (parametrów walidacji), sposoby ich wyznaczania. Dokonywanie oceny przydatności metod dla określonych zadań.

Szkolenie skierowane jest do:

- Pełnomocnicy ds. jakości.
- Personel laboratoriów badawczych.
- Konsultanci/auditorzy w zakresie ISO/IEC 17025:2005 Ogólne wymagania dotyczące kom-petencji laboratoriów badawczych i wzorcujących

Program szkolenia:

Wykład
- Definicje i pojęcia podstawowe.
- Problematyka walidacji i korzyści z niej wynikające.
- Etapy postępowania walidacyjnego:
- planowanie: identyfikacja charakterystycznych parametrów metody badawczej;
- realizacja: ustalenie charakterystycznych parametrów metody badawczej różnymi metodami;
- ocena: porównanie parametrów metody badawczej z wymaganiami, raport z walidacji;
- korekcja: postępowanie w przypadku niespełnienia wymagań, rewalidacja.
- Parametry metod badawczych i ich ocena z wykorzystaniem metod statystycznych:
- specyficzność, selektywność,
- stabilność,
- zakres,
- dokładność i odzysk,
- precyzja — pośrednia, powtarzalności i odtwarzalności
(granice powtarzalności i odtwarzalności),
- granice wykrywalności i oznaczalności,
- czułość,
- odporność na czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.
Ćwiczenia
- Przykłady walidacji metod badawczych z wykorzystaniem wspomagania komputerowego.
Każdy z uczestników szkolenia, przy pomocy programu Excel będzie miał możliwość wyznaczenia parametrów wchodzących w skład procesu walidacji. Ćwiczenia będą polegały na wprowadzeniu danych do programu, a następnie za pomocą odpowiednich formuł i poleceń, obliczeniu poszczególnych parametrów.
- Ćwiczenia te mają na celu pokazanie w sposób techniczny poszczególnych operacji koniecznych przy walidacji metod analitycznych. Uzyskane na podstawie obliczeń wyniki posłużą do interpretacji i umiejętności wyciągania odpowiednich wniosków.

Informacje o prelegentach:

trener TQMsoft, specjalista – praktyk w dziedzinie wdrażania metod i narzędzi wspomagających zarządzanie jakością

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250,00 PLN/os. - PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać w postaci faksu, nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Szkolenie, kurs: Walidacja metod analitycznych


Newsletter