Szkolenie: Umiejętności terapeuty zajęciowego - Szkolenie

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/umiejetnosci-terapeuty-zajeciowego-szkolenie-3851

Informacje o szkoleniu

 • Umiejętności terapeuty zajęciowego - Szkolenie


  ID szkolenia: 3851
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat:
 • Adres szkolenia:

  Warszawa
  do ustalenia
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 8-16.11.2008
  Godziny zajęć (czas trwania):
  4 x 8 godzin
 • Organizator szkolenia:

  QueRcus
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

elem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat istoty terapii zajęciowej, kwestii związanych z organizacją zajęć terapeutycznych. Umiejętność wykorzystywania jej form w pracy zawodowej pozwala na integrację terapii zajęciowej z oddziaływaniami wynikającymi z zakresu Państwa obowiązków.

Szkolenie uczy na czym polega współpraca z terapeutą zajęciowym, pozwala również współuczestniczyć w procesie diagnozy i opracowywania planów terapeutycznych.

Szczegółowo omówione zostaną również formy terapii.

Ważną kwestią jest zapoznanie się z możliwością wykorzystywania terapii zajęciowej w różnego rodzaju placówkach w pracy z określonymi grupami podopiecznych m.in. dziećmi, osobami psychicznie chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi.

Szkolenie kładzie nacisk na umiejętności wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce, każdy blok tematyczny uzupełniają ćwiczenia i warsztaty.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych poszerzeniem swojej wiedzy o zagadnienia związane z terapią zajęciową.

Program szkolenia:

Dzień I

1. Istota terapii zajęciowej

· Rys historyczny

· Rozwój terapii zajęciowej w Polsce i na świecie

· Definicja, cele i zadania terapii zajęciowej

· Etapy terapii zajęciowej

2. Teoretyczne podstawy terapii zajęciowej

· Teorie psychodynamiczne

· Teorie uczenia się

· Psychologia humanistyczna

· Społeczność terapeutyczna

· Kształtowanie postaw

· Teorie ról społecznych

· Specyfika terapii zajęciowej

Dzień II

3. Metody terapii zajęciowej – szczegółowa charakterystyka wybranych technik

· Biblioterapia

· Arteterapia

· Ergoterapia

· Muzykoterapia

· Kinezyterapia

· Terapia rozrywką

· Trening umiejętności życia codziennego

· Inne (dogoterapia, hipoterapia, metoda weroniki sherborne)

· Warsztat – przykłady zastosowania omówionych metod i technik w praktyce

Dzień III

4. Organizacja pracy w oddziale terapii zajęciowej

· Dobór prac w zależności od stanu podopiecznego

· Przygotowanie miejsca pracy

· Organizacja pracy w poszczególnych pracowniach

· Obowiązki kierownika oddziału i opiekunów pracowni

· Organizacja dnia pracy

· Dokumentacja terapii zajęciowej

· Warsztat - zasady projektowania, organizowania i wyposażenia pracowni terapii zajęciowej

5. Zakres obowiązków terapeuty zajęciowego

· Cechy i umiejętności

· Zadania terapeuty zajęciowego

· Rola terapeuty w zespole interdyscyplinarnym

· Szkolenie terapeutów zajęciowych

· Etyczne aspekty pracy terapeutycznej

· Warsztat – zadania i obowiązki terapeuty dostosowane do charakteru placówki

Dzień IV

6. Diagnoza oraz plan terapii dostosowany do potrzeb podopiecznego (podopieczny indywidualny i grupa)

· Ocena stanu podopiecznego

· Diagnoza terapeuty zajęciowego

· Określenie celów terapii

· Przygotowanie planu terapii zajęciowej

· Realizacja

· Ocena skuteczności oddziaływań

· Warsztat – diagnoza i plan terapii dla indywidualnego podopiecznego

· Warsztat – diagnoza i plan terapii dla grupy podopiecznych

7. Terapia zajęciowa w szczególnych warunkach

· Wykorzystanie terapii zajęciowej w Państwa placówce

· Zastosowanie terapii zajęciowej w Domach Pomocy Społecznej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Oddziałach Psychiatrycznych itp.

· Charakterystyka wybranych jednostek chorobowych

· Zasady prowadzenia zajęć przeznaczonych dla określonych grup podopiecznych (dzieci, osoby psychicznie chore, starsze, niepełnosprawne, przewlekle chore)

· Współpraca z terapeutą zajęciowym

· Integracja terapii zajęciowej z innymi oddziaływaniami

· Warsztat – specyfika terapii zajęciowej w Państwa placówce

Informacje o prelegentach:

Prowadząca Szkolenie: Aurelia Danel pedagog, specjalizacja w zakresie pedagogiki oraz na kierunku: Asystent osoby niepełnosprawnej i Terapii Zajęciowej. Doświadczenie w pracy zdobyte podczas pracy w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Psychoterapii, Ośrodku Rehabilitacji i Terapii dla Dzieci i Młodzieży, Dom u Nauki i Rehabilitacji. Terapią zajęciową zajmuje się od 2002 roku m.in. podczas Warsztatów Terapii Zajęciowej (staż absolwencki) oraz Warsztatów w Żłobku, współpracy z Domem Małego Dziecka i Domem Pomocy Społecznej w N.Z.O.Z., Ośrodku Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych w Wojewódzki Szpitalu Specjalistycznym nr 3 w Rybniku i Szpitalu dla Psychicznie i Nerwowo Chorych oraz Zakładzie Karnym.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1200 zł - tysiąc dwieście złotych

Cena zawiera:

ALL INh

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

1200 zł

Szkolenie, kurs: Umiejętności terapeuty zajęciowego - Szkolenie


Newsletter