Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl/szkolenie/skuteczna-rekrutacja-i-selekcja-kadr-ze-szczegolnym-uwzglednieniem-metody-acdc-51413-id187

Informacje o szkoleniu

 • SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA KADR ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM METODY AC/DC


  ID szkolenia: 51413
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Kadry, HR
 • Adres szkolenia:

  Warszawa
  Rogalińska
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 17-18.09.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10-16
 • Organizator szkolenia:

  Most Wanted!
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia i zakres tematycznyCelem szkolenia jest doskonalenie umiejętności jego uczestników, obejmujących przygotowanie i prowadzenie procedur i technik rekrutacji nowych pracowników oraz selekcji pracowników, do pełnienia bardziej wyspecjalizowanych funkcji zawodowych. Proponowany zakres szkolenia – niezależnie od procedur przygotowawczych do określenia zakresu adekwatnych kryteriów selekcyjnych dla kandydatów na obsadzane stanowiska – zawiera także trening specjalistycznych metod selekcyjnych, przydatnych szczególnie w selekcji na kluczowe stanowiska w Firmie uczestnika. W ramach szkolenia, uczestnicy zapoznają się w praktyczny sposób z metodami wyznaczania kryteriów rekrutacyjnych na obsadzane stanowiska takimi, jak opisy stanowisk pracy, profile wymogów stanowiska, profil potencjalnego kandydata oraz zestawem i poziomami kompetencji z nich wynikających. Przedmiotem szkolenia będzie również doskonalenie umiejętności doboru i konstrukcji zadań selekcyjnych umożliwiających diagnozę posiadanych przez kandydatów kompetencji, wraz z metodologią prowadzenia złożonego poziomu diagnozy przy pomocy metody Centrum Oceny/Rozwoju (AC/DC).W zakres szkolenia wchodzą także umiejętności określania zgodności profilu kompetencyjnego kandydata z profilem wymogów stanowiska oraz oceny potencjału kandydata, w przypadku planowania rozwoju zawodowego dostosowanego do strategicznych wymogów kompetencyjnych organizacji.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do osób pełniących funkcje rekrutacyjne w działach HR organizacji, dla pracowników firm rekrutacyjnych, zajmujących się rekrutacją na specjalistyczne i wyższe stanowiska oraz dla osób prowadzących selekcję na kluczowe i specjalistyczne stanowiska w swoich organizacjach.

Program szkolenia:

Program szkoleniaLp.


Sesja


Metoda

1.


Wprowadzenie do tematyki szkolenia; oczekiwania uczestników, plan pracy


Dyskusja

2.


Procedura rekrutacji i selekcji; kryteria doboru metody działania do poziomu obsadzanego stanowiska


Praca w podgrupach, dyskusja

3.


Opis stanowiska pracy, profil wymogów stanowiska i profil kompetencyjny; kompetencje twarde i miękkie


Ćwiczenie indywidualne

4.


Pozyskiwanie kandydatów


Mini wykład, dyskusja panelowa

5.


Zestaw metod selekcyjnych; zasady wyboru metody diagnozy kompetencji kandydatów w zależności od stanowiska


Mini wykład, ćwiczenie w podgrupach

6.


Wywiad rekrutacyjny; wywiad sytuacyjny i wywiad behawioralny (pytania, kryteria analizy odpowiedzi kandydata)


Mini wykład, ćwiczenie

7.


Zadania diagnostyczne; konstrukcja i dobór zadań do diagnozy wyselekcjonowanych kompetencji kandydatów


Dyskusja panelowa, ćwiczenie w podgrupach

8.


AC/DC – metody, procedury, analiza i raportowanie wyników,


Mini wykład, dyskusja

10.


Przygotowanie asesorów, zadań i narzędzi oceny do przeprowadzenia sesji AC/DC


Mini wykład, ćwiczenie w podgrupach

11.


Uzgadnianie oceny i opracowanie raportu (krótka lista lub ocena potencjału kandydatów)


Ćwiczenie w podgrupach

12.


Decyzje selekcyjne; strategie decyzyjne w procesie selekcji zawodowej


Mini wykład, ćwiczenie grupowe

13.


Ostateczny efekt selekcji - wybór kandydata oraz kontrakt psychologiczny


Mini wykład, dyskusja

14.


Podsumowanie szkolenia

Program szkoleniaLp.


Sesja


Metoda

1.


Wprowadzenie do tematyki szkolenia; oczekiwania uczestników, plan pracy


Dyskusja

2.


Procedura rekrutacji i selekcji; kryteria doboru metody działania do poziomu obsadzanego stanowiska


Praca w podgrupach, dyskusja

3.


Opis stanowiska pracy, profil wymogów stanowiska i profil kompetencyjny; kompetencje twarde i miękkie


Ćwiczenie indywidualne

4.


Pozyskiwanie kandydatów


Mini wykład, dyskusja panelowa

5.


Zestaw metod selekcyjnych; zasady wyboru metody diagnozy kompetencji kandydatów w zależności od stanowiska


Mini wykład, ćwiczenie w podgrupach

6.


Wywiad rekrutacyjny; wywiad sytuacyjny i wywiad behawioralny (pytania, kryteria analizy odpowiedzi kandydata)


Mini wykład, ćwiczenie

7.


Zadania diagnostyczne; konstrukcja i dobór zadań do diagnozy wyselekcjonowanych kompetencji kandydatów


Dyskusja panelowa, ćwiczenie w podgrupach

8.


AC/DC – metody, procedury, analiza i raportowanie wyników,


Mini wykład, dyskusja

10.


Przygotowanie asesorów, zadań i narzędzi oceny do przeprowadzenia sesji AC/DC


Mini wykład, ćwiczenie w podgrupach

11.


Uzgadnianie oceny i opracowanie raportu (krótka lista lub ocena potencjału kandydatów)


Ćwiczenie w podgrupach

12.


Decyzje selekcyjne; strategie decyzyjne w procesie selekcji zawodowej


Mini wykład, ćwiczenie grupowe

13.


Ostateczny efekt selekcji - wybór kandydata oraz kontrakt psychologiczny


Mini wykład, dyskusja

14.


Podsumowanie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Dr Piotr Sokołowski -

Trener, konsultant, psycholog, absolwent i pracownik UW, wykładowca na wyższych uczelni. Szkoli duże i małe organizacje m.in. w zakresie: zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania zmianą, zarządzania przez cele, technicznej reorganizacji procesów, marketingu i zarządzania sprzedażą, komunikacji interpersonalnej i organizacyjnej, podejmowania decyzji kierowniczych, negocjacji, zarządzania czasem, umiejętności psychologicznych. Tworzy i realizuje: projekty w zakresie HRM i organizacji, szkolenia dla trenerów, przygotowuje i prowadzi assessment i development centers, analizę potrzeb szkoleniowych. Autor: multimedialnych szkoleń interaktywnych na CD oraz publikacji z zakresu kierowania ludźmi.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 790 - 790 PLN netto

Cena zawiera:

lunch, przerwy kawowe, materiały szkoleniowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

przesłanie zgłoszenia

Szkolenie, kurs: SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA KADR ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM METODY AC/DC