Szkolenie: REWOLUCJA W PRZEPISACH BUDOWLANYCH - PROJEKT KODEKSU URBANISTYCZNO – BUDOWLANEGO ( KUB)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/rewolucja-w-przepisach-budowlanych---projekt-kodeksu-urbanistyczno-budowlanego--kub-68485-id8

Informacje o szkoleniu

 • REWOLUCJA W PRZEPISACH BUDOWLANYCH - PROJEKT KODEKSU URBANISTYCZNO – BUDOWLANEGO ( KUB)


  ID szkolenia: 68485
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo Budownictwo i architektura
 • Adres szkolenia:

  Inkubator Przedsiębiorczości ALTER
  Al. Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 17-18.05.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  1 dzień szkolenia:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 13.45 /lunch/
  godz. 13.45 - 15.15 /c.d. zajęć 2 godz./

  2 dzień szkolenia:
  godz. 9.00 - 11.15 /c.d zajęć 3 godz./
  godz. 11.15 - 11.30 /przerwa na kawę/
  godz. 11.30 - 13.00 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.00 - 13.30 /lunch/
  godz. 13.30 - 15.00 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przedstawimy zmiany obowiązujące od 1.01.2017 oraz omówimy ich praktyczne znaczenie oraz planowane zmiany w 2017r.

Szkolenie skierowane jest do:

Skierowane do osób na co dzień zajmujących się planowaniem i zarządzaniem inwestycjami budowlanymi, w tym do: przedsiębiorców, administracji publicznej, deweloperów i innych zainteresowanych tematem.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie – historia przepisów budowlanych - Prawa budowlanego w Polsce.
2. Przepisy ogólne KUB i zasada zrównoważonego rozwoju.
3. Zasady kształtowania polityki przestrzennej na poziomie: gminnym, wojewódzkim i krajowym.
4. Regulacje dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego w tym:

obowiązek wykonania zadań własnych gminy ( ujętych w planie miejscowym),
rygory dotyczące realizacji inwestycji, zasady sytuowania obiektów i urządzeń budowlanych, kategorie inwestycji, zasady przygotowania inwestycji ( opracowanie projektu budowlanego), ustalanie przebiegu infrastruktury,
obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego - uzyskanie zgody inwestycyjnej (pozwolenia na realizację robót),
przepisy dotyczące wykonania robót budowlanych i oddania w użytkowanie,
realizacja inwestycji celu publicznego - nabywanie praw do nieruchomości (wywłaszczanie i odszkodowania).
5. Zasady utrzymania właściwego stanu technicznego obiektów budowlanych i postępowanie na wypadek katastrofy budowlanej.
6. Postępowanie na wypadek naruszeń przepisów KUB ( zasady i tryb przeprowadzania przez nadzór budowlany postępowań naprawczych – legalizacyjnych oraz nakładanie kar).
7. Zasady forma i treść prowadzonych rejestrów urbanistyczno-budowlanych.
8. Przepisy przejściowe i końcowe KUB.
9. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania.

Program szkolenia jest na bieżąco aktualizowany i realizowany zgodnie z obowiązującym w trakcie szkolenia stanem prawnym.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

mgr inż Wiesław Bocheńczyk
Posiada solidne przygotowanie zawodowe tj. ukończone studia magisterskie z zakresu zarządzania oraz dyplom inżyniera budownictwa - w zakresie inżynierii środowiska, ukończone studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UMCS z zakresu zarządzania projektami europejskimi i prawa Unii Europejskiej oraz na Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie w zakresie szacowania nieruchomości oraz duże doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w budownictwie, kierowaniu inwestycjami i administracji publicznej /nadzór budowlany/. Posiada uprawnienia budowlane (nieograniczone w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej i ograniczone w specjalności konstrukcyjno-budowlanej). Jest rzeczoznawcą branżowym PZI i TS i od 11 lat prowadzi wykłady na Politechnice Lubelskiej z przepisów w budownictwie w tym z Prawa budowlanego. Ponadto prowadzi aktualnie usługi doradcze z zakresu procesu inwestycyjnego, umów cywilno-prawnych i przepisów w budownictwie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 800zł - +VAT

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, możliwość rezerwacji zakwaterowania za dopłatą: 1 doba w hotelu *** obok siedziby- 150 zł os. w pok 1 osobowym ze śniadaniem, ankieta oceniająca szkolenie,test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu szkolenia po uzgodnieniu z organizatorem.

Zgłoszenie jest umową uczestnictwa w szkoleniu zawartą pomiędzy Organizatorem a firmą/uczestnikami zgłoszonymi. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej lub telefonicznej. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją ze szkolenia. W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie do 8 dni przed szkoleniem, zwracamy całą wpłatę; w przypadku rezygnacji w terminie późniejszym niż 8 dni lub niestawienie się na szkoleniu- uczestnik zostanie obciążony kosztem 100% wartości zamówienia. W przypadku odwołania szkolenia zwracamy wpłaconą opłatę za szkolenie. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prowadzących/trenerów oraz miejsca szkolenia z przyczyn niezależnych od organizatora.

Szkolenie, kurs: REWOLUCJA W PRZEPISACH BUDOWLANYCH - PROJEKT KODEKSU URBANISTYCZNO – BUDOWLANEGO ( KUB)


Newsletter