Szkolenie: RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/rachunkowosc-w-zarzadzaniu-projektami-70058-id8

Informacje o szkoleniu

 • RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI


  ID szkolenia: 70058
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość Zarządzanie Unijne projekty Usługi dla biznesu
 • Adres szkolenia:

  IP ALTER
  Al. Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 4-5.06.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  PLAN SZKOLENIA:

  1 dzień szkolenia:
  godz. 10.00 - 11.30 /Rozpoczęcie, zajęcia 2 godz./
  godz. 11.30 - 11.45 /przerwa na kawę/
  godz. 11.45 - 13.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 13.15 - 14.00 /lunch/
  godz. 14.00 - 15.30 /c.d. zajęć 2 godz./

  2 dzień szkolenia:
  godz. 9.00 - 10.30 /c.d zajęć 2 godz./
  godz. 10.30 - 10.45 /przerwa na kawę/
  godz. 10.45 - 12.15 /c.d. zajęć 2 godz./
  godz. 12.15 - 13.15 /lunch/
  godz. 13.15 - 14.45 /c.d. zajęć 2 godz./
 • Organizator szkolenia:

  Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
  Aleja Warszawska 102
  20-824 Lublin
  woj. lubelskie
  O firmie Inne oferty firmy
Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celami szkolenia jest:

- Uzyskanie wiedzy w zakresie podstawowych pojęć z dziedziny finansów i rachunkowości pod kątem zastosowań przy zarządzaniu projektami,

- Nabycie umiejętności w zakresie przygotowywania i analizowania informacji finansowej od etapu podejmowania decyzji o realizacji projektu do końcowego rozliczenia budżetu, wyciągania wniosków na podstawie danych finansowych, podejmowania decyzji oraz rozumienia procesów finansowych zachodzących w projektach

- Nabycie kompetencji w sposobie interpretowania wyników finansowych wykazywanych w podstawowych dokumentach księgowych i projektowych,

Nabyta wiedza i kompetencje przyczynią się do umiejętnego posługiwania się pojęciami z dziedziny finansów i rachunkowości przy zarządzaniu projektami,. Poprawnego oraz samodzielnego przygotowywania i analizowania sprawozdań finansowych od momentu podjęcia decyzji o realizacji projektu do etapu rozliczania projektu. Uczestnik po szkoleniu w sposób prawidłowy interpretuje wyniki finansowe w dokumentach księgowych i projektowych.

Szkolenie skierowane jest do:

- kadra zarządzająca pionów nie-finansowych, każdego szczebla (od najwyższego do operacyjnego)
- kadra kierująca strategicznymi jednostkami biznesowymi,
- pracownicy odpowiedzialni za przygotowanie informacji niezbędnych do podejmowania decyzji na różnych szczeblach zarządzania
- wszystkie osoby, które pracują przy projektach lub przygotowują się do realizacji projektów

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do finansów i rachunkowości
1.1 System finansowy przedsiębiorstwa, przedsiębiorstwo jako zbór projektów
1.2 Rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa – zadania, podobieństwa, różnice
1.3 Filary finansów czyli zasady rachunkowości - uwarunkowania w zarządzaniu projektami

2. Sprawozdawczość finansowa w zarządzaniu projektami
2.1 Koszt a wydatek – różnice i znaczenie dla oceny efektywności i panowania projektów
2.2 Aktywa oraz źródła finansowania w projekcie – formalne klasyfikacje i zasady wyceny
2.3 Inwestycje, amortyzacja, nakłady aktywowane a wpływające na wynik finansowy
2.4 Przychody i koszty, zyski i straty - rodzaje wyników finansowych
2.5 Klasyfikacje kosztów do celów formalnych i analitycznych
- analiza kosztu jednostkowego
- zasady rozliczania kosztów pośrednich
2.6 Przepływy pieniężne
2.7 Kapitał obrotowy i jego rola przy zarządzaniu projektami
2.8 Rachunek podatkowy
- koszty stanowiące i niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
- straty podatkowe i zasady ich rozliczania

3. Przygotowanie planu finansowego projektu (warsztat i studia przypadku)
3.1 Plan przychodów i kosztów
3.2 Plan wydatków i źródeł finansowania
3.3 Ujęcie gotówkowe - przepływy pieniężne z projektu
3.4 Analizy przykładowych modeli finansowych przedsięwzięć inwestycyjnych i projektów, raporty formalne i zarządcze

4. Controlling finansowy projektu

5. Finansowe aspekty oceny efektywności projektów
5.1 Definicja i rodzaje inwestycji wg przepisów rachunkowości
5.2 Modele realizacji przedsięwzięć projektowych – punkt widzenia podmiotów finansujących
5.3 Wskaźniki finansowe - czyli jakie dane finansowe i w jaki sposób będą analizowane przy ocenie finansowej projektu
5.4 Ryzyko operacyjne projektu
5.5 Struktura finansowania i ryzyko finansowe projektu- poziom zadłużania projektu, koszty finansowe i bezpieczny poziom zadłużenia

6. Podejmowanie decyzji o realizacji projektu – aspekt finansowy
6.1 Statyczne metody oceny efektywności projektów- pułapki i błędy interpretacyjne
6.2 Zmienna wartość pieniądza w czasie jako podstawowy czynnik oceny efektywności ekonomicznej
- koszt kapitału metody wyznaczania i znaczenie przy ocenie projektów
6.3 Dynamiczne (dyskontowe) metody oceny efektywności projektów
- zasady sporządzania i interpretacji analiz finansowych
6.4 Decyzje typu który projekt wybrać
6.5 Finansowe metody oceny ryzyka projektu

7. Analiza efektywności projektu – warsztat i studia przypadków

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

Dr inż. Michał Kowalski
adiunkt w Katedrze Systemów Zarządzania na Wydziale Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z finansami korporacyjnymi, zarządzaniem systemami finansowymi przedsiębiorstw, rachunkowością zarządczą, projektowaniem systemów controllingu w tym bazujących na działaniach, wyceną i zarządzaniem wartością oraz controllingiem wartości. W swoim dorobku zawodowym ma między innymi: opracowywania biznes planów, planów finansowych, studiów wykonalności, prace przy projektach podatkowych w tym wykorzystujących struktury międzynarodowe, oceny projektów inwestycyjnych, wdrożenia koncepcji zarządzania wartością przedsiębiorstwa (VBM), systemów controllingu i budżetowania w tym opartych na działaniach, projektowanie systemów motywacyjnych, doradztwo przy wdrażaniu systemów finansowych i controllingowych, w tym modułów FI i CO SAP, wyceny przedsiębiorstw, fuzje i przejęcia, IPO, SPO, restrukturyzacje kapitałowej, restrukturyzacje kosztów i wdrożenia programów naprawczych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 800 zł - netto

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu. Faktury zostaną przekazane uczestnikom osobiście na szkoleniu lub wysłane pocztą. Istnieje możliwość płatności gotówką w dniu kursu po uzgodnieniu z organizatorem.

Szkolenie, kurs: RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI