Szkolenie: PRZYPOMNIENIE ZASAD GHP, GMP I HACCP CZYLI TZW. SZKOLENIE OKRESOWE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/przypomnienie-zasad-ghp-gmp-i-haccp-czyli-tzw-szkolenie-okresowe-69591-id8

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zgodnie z przepisami prawa podmiot działający na rynku spożywczym ma obowiązek szkolić pracowników w zakresie higieny żywności i mieć to udokumentowane do wglądu dla organów urzędowej kontroli żywności np. SANEPID.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady WE nr 852/2004/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych nakłada na przedsiębiorców obowiązek zapewnienia nadzoru i szkolenia personelu pracującego w produkcji i obrocie żywnością odpowiednio do wykonywanej pracy w zakresie higieny, w tym stosowania zasad HACCP.

Ponadto art. 59 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia stanowi, że „szkolenia powinny być potwierdzone stosowną dokumentacją o przeprowadzonych szkoleniach lub udzielonym instruktażu osobom wykonującym prace przy produkcji lub w obrocie żywnością oraz osobom odpowiedzialnym za wdrożenie i stosowanie zasad systemu HACCP w zakładzie. Podmiot działający na rynku spożywczym jest obowiązany przechowywać w aktach osobowych dokumentację o przeprowadzonych szkoleniach oraz udostępniać je na żądanie organów urzędowej kontroli żywności.”

Jak więc zapewnić spełnienie tych wymagań?
Wystarczy przyjść do nas!
Nasze szkolenie to zwięzłe przypomnienie najważniejszych zagadnień z zakresu GHP; GMP i Systemu HACCP oparte na praktycznym doświadczeniu prowadzącego oraz możliwość wymiany doświadczeń między uczestnikami, co daje szczególnie dobrą okazję do poszerzenia praktycznej wiedzy.

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników i właścicieli firm produkujących żywność i zajmujących się dystrybucją żywności.

Program szkolenia:

W programie szkolenia:
• Przypomnienie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP),
• Omówienie zawartości podstawowych dokumentów GHP; GMP i Systemu HACCP,
• Dyskusja o praktycznych problemach i sukcesach we wdrożeniach systemu HACCP
w przedsiębiorstwach Uczestników moderowana przez prowadzącego,
• Praktyczne informacje dotyczące rozwiązań w tworzeniu systemu HACCP - omówienie problemów zgłaszanych przez uczestników szkolenia.
Możliwość, po wcześniejszym zgłoszeniu, analizy dokumentacji systemu HACCP przyniesionej przez Uczestnika szkolenia.

Korzyści dla uczestników szkolenia:
• Utrwalenie, przypomnienie wiedzy z zakresu GHP, GMP i systemu HACCP,
• Wypełnienie obowiązku szkolenia oraz zdobycie potwierdzenia jego odbycia w formie certyfikatu
• Lepsze przygotowanie przedsiębiorstwa do inspekcji SANEPID-u.

Informacje o prelegentach:

A. W. - audytor wiodący BSI; konsultant ds. wdrażania SZJ i systemu HACCP w firmach i instytucjach z różnych sektorów gospodarki, autorka publikacji z dziedziny zarządzania jakością.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 270 - netto/os

Cena zawiera:

Materiały szkoleniowe; imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia; indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia; ankieta/test oceniająca szkolenie i wiedzę.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przesłanie zgłoszenia.

Szkolenie, kurs: PRZYPOMNIENIE ZASAD GHP, GMP I HACCP CZYLI TZW. SZKOLENIE OKRESOWE