Szkolenie: PRAWO BUDOWLANE Proces budowlany, remonty, przebudowy i zasady utrzymania obiektów budowlanych - 04.06.2012r. Poznań

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/prawo-budowlane-proces-budowlany-remonty-przebudowy-i-zasady-utrzymania-obiektow-budowlanych---04062012r-poznan-40586-id4128

Informacje o szkoleniu

 • PRAWO BUDOWLANE Proces budowlany, remonty, przebudowy i zasady utrzymania obiektów budowlanych - 04.06.2012r. Poznań


  ID szkolenia: 40586
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat:
 • Adres szkolenia:

  Hotel "IKAR"
  Kościuszki 118
  61-717 Poznań
  woj. wielkopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 4.06.2012
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Początek zajęć: godz. 10:00
 • Organizator szkolenia:

  Konspekt
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Należność za:
•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 480 zł netto + 23% VAT
SZKOLENIA FINANSOWANE W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Szkolenie skierowane jest do:

Organów administracji publicznej jak i firm, które uczestniczą w procesie budowlanym i są zainteresowane rozszerzeniem wiedzy jak i nabyciem nowych umiejętności w zakresie szeroko pojętej problematyki prawa budowlanego. Na szkoleniu omówione zostaną zasady prowadzenia procesu budowlanego w świetle obowiązujących przepisów jak i planowane zmiany w 2012 roku

Program szkolenia:

PRAWO BUDOWLANE
Proces budowlany, remonty, przebudowy i zasady utrzymania obiektów budowlanych

Zasady Prawa budowlanego.
1. Rodzaje obiektów budowlanych.
2. Pojęcie budowy, jako tworzenie obiektu oraz roboty budowlane w istniejących obiektach.
3. Zasada zwolnienia z obowiązku pozwolenia na budowę oraz konieczność zgłoszenia.
Czynności poprzedzające uzyskanie uprawnienia do budowy lub wykonywania robót budowlanych.
1. Zgłoszenie robót, terminy wymagane dokumenty.
2. Zawartość wniosku o pozwolenie na wykonanie robót budowlanych.
3. Zawartość i forma projektu budowlanego.
4. Obszar oddziaływania obiektu oraz pojęcie stron postępowania.
5.Opracowania geodezyjne w budownictwie.
6. Przebieg postępowania administracyjnego w świetle regulacji ustawy - Prawo budowlane.
Przebieg robót budowlanych po uzyskaniu zezwolenia.
1. Rozpoczęcie budowy lub robót budowlanych, wymagane czynności i dokumenty.
2. Prawidłowy przebieg robót budowlanych i wymagane dokumenty budowlane w trakcie ich wykonywania.
3. Nieprawidłowości w trakcie robót oraz ich skutki.
4. Sposób zakończenia robót w budynkach istniejących w odróżnieniu do budowy nowych obiektów.
5. Samowolnie wykonywane roboty w istniejącym budynku, zakres zagrożeń prawnych i sposób legalizacji.
6. Zachowanie i obowiązki zarządcy lub właściciela obiektu budowlanego po zaistnieniu katastrofy budowlanej.
Zasady utrzymania budynku oraz wymagane dokumenty i obowiązki
1. Dokumenty niezbędne do utrzymania budynku, określone Prawem budowlanym z podziałem na obiekty nowe i stare.
2. Zasada utrzymania i zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.
3. Książka obiektu budowlanego, sposób jej prowadzenia i wymagane kwalifikacje.
4. Podział obowiązków i odpowiedzialności zarządcy i właściciela lub najemcy obiektu.
5. Rodzaje kontroli obowiązkowej i ich zakresy.
6. Rodzaje urządzeń podlegających dozorowi technicznemu.
7. Protokół obowiązkowej kontroli.
8. Kwalifikacje osób kontrolujących.
9. Obowiązki zarządcy po zakończeniu kontroli w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.
10. Zmiana sposobu użytkowania części lub całości budynku.
Odpowiedzialność karna przewidziana przepisami Prawa budowlanego.
Panel dyskusyjny – konsultacje indywidualne, odpowiedzi na pytania, oraz pomoc w konkretnych sprawach.

Informacje o prelegentach:

Zajęcia Prowadzi: Pan Gabriel MAREK
Ekspert z zakresu prawa budowlanego i gospodarki przestrzennej. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania budową w specjalności architektonicznej bez ograniczeń. Jako ekspert w dziedzinie prawa budowlanego uczestniczy w pracach
komisji sejmowych. Jest członkiem państwowej komisji kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane. Prowadzi wykłady w Studium Podyplomowym dla urbanistów na Politechnice Wrocławskiej. Jako sprawdzający bierze udział w projektach budowlanych na terenie całego kraju. Uczestniczy w seminariach i szkoleniach budowlano-urbanistycznych w Berlinie, Dreźnie i Görlitz. Jest współautorem pozycji wydawniczych z zakresu ocen prawnych najnowszych ustaw i warunków technicznych oraz zawiłości przepisów budowlanych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 480+VAT - z materiałami szkoleniowymi

Cena zawiera:

Cena 480 netto obejmuje wykład z prezentacją multimedialną materiały szkoleniowe autorstwa wykładowcy, certyfikat ukończenia szkolenia przerwy kawowe oraz lunch

Dostępne zniżki:

 • 10procen - Przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa faksem, mailem lub przez stronę www.konspekt.com.pl ; warunki płatności przelew/gotówka

Szkolenie, kurs: PRAWO BUDOWLANE Proces budowlany, remonty, przebudowy i zasady utrzymania obiektów budowlanych - 04.06.2012r. Poznań