Szkolenie: PODRÓŻE SŁUŻBOWE I SAMOCHÓD W DZIAŁALNOŚCI

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/podroze-sluzbowe-i-samochod-w-dzialalnosci-21340-id990

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

CEL SZKOLENIA

W trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia z zakresu rozliczania delegacji krajowych i zagranicznych, na podstawie regulacji prawnych Kodeksu Pracy, ustaw podatkowych itp. Omówione zostaną sposoby rozliczania nie tylko pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale również zleceniobiorców, właścicieli itp.KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW

Każdy z uczestników po odbytym szkoleniu będzie posiadał umiejętność rozliczania podróży służbowych zarówno w kraju jak i zagranicą zgodnie z regulacjami prawnymi i podatkowymi. Każdy z uczestników w trakcie trwania szkolenia będzie miał możliwość konsultacji z naszym trenerem indywidualnych zagadnień związanych z tematyką szkolenia.ADRESACI SZKOLENIA

Szkolenie przeznaczone jest

- dla pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie podróży służbowych,

- dla księgowych oraz pracowników biur rachunkowych,

- dla asystentów i pracowników biurowych do których należy odpowiedzialność za rozliczanie delegacji

- dla właścicieli mikro i małych przedsiębiorstw korzystających z samochodów służbowych.CERTYFIKAT

Każdy z uczestników otrzyma certyfikat zaświadczający o uczestnictwie w szkoleniuUSŁUGI DODATKOWE

W cenę wliczone są obszerne materiały szkoleniowe, serwis k

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest

- dla pracowników odpowiedzialnych za rozliczanie podróży służbowych,

- dla księgowych oraz pracowników biur rachunkowych,

- dla asystentów i pracowników biurowych do których należy odpowiedzialność za rozliczanie delegacji

- dla właścicieli mikro i m

Program szkolenia:

1. Przepisy prawa dotyczące podróży służbowych.

-Prawo Pracy

-Prawo Podatkowe

-Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej

2. Podróże służbowe krajowe i zagraniczne

- podstawowe zasady i pojęcia

- delegacja - jej forma i zastosowanie

3. Koszty i rozliczanie podróży służbowych

-koszty noclegów i dojazdów

-pojęcie diety

- koszty zryczałtowane

-pozostałe koszty podczas podróży służbowej

4. Znaczenie środka transportu dla kosztów podróży służbowej

- samochód firmowy

- samochód pracownika

5. Podróż służbowa a jazdy lokalne

6. Ubezpieczenie pracownika w trakcie podróży służbowej

7. Rozliczanie i zasady delegowania osób zatrudnionych na podstawie umowy cywilnoprawnej

8. Rozliczenia kierowców samochodów ciężarowych

9. Ewidencja księgowa w księgach rachunkowych i podatkowej książce przychodów i rozchodów

10. Ewidencjonowanie różnic kursowych

11. Aspekty podatkowe

12. Samochód w firmie – rozliczenia i aspekty podatkowe.

- samochód prywatny pracownika

-samochód w ewidencji środków trwałych

-samochód prywatny przedsiębiorcy , ewidencja przebiegu pojazdu

-samochód a leasing lub dzierżawa

-samochód użyczony

13. Samochód ciężarowy a osobowy w świetle ustawy o VAT

14. Studium przypadku

15. Podsumowanie

Informacje o prelegentach:

Stanowimy zespół doskonale wyspecjalizowanych trenerów, pod kierownictwem mgr Joanny Szymańskiej.

Szczególną zaletą naszych wykładowców jest długoletnie doświadczenie, co przekłada się na wysoki poziom, zarówno merytoryczny jak i praktyczny, prowadzonych przez nas zajęć.

Wydarzenia towarzyszące:

ŚRODKI TRWAŁE I AMORTYZACJA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 390 - netto

Cena zawiera:

W cenę wliczone są obszerne materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz lunch. UWAGA!!! Od 01 stycznia 2011 roku zgodnie z ustawą o zmianie podatku VAT usługi szkoleniowe zostaną objęte podatkiem w wysokości 23%. Podana cena jest ceną netto, należy doliczyć 23% VAT.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://ispip.pl/formularz-zgoszeniowy.html

Szkolenie, kurs: PODRÓŻE SŁUŻBOWE I SAMOCHÓD W DZIAŁALNOŚCI