Szkolenie: ODDELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ORAZ ROZLICZANIE NIEREZYDENTÓW

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/podatek-vat-w-2011r---zmiany-od-1-stycznia-i-1-kwietnia-2011r-25958-id432

Informacje o szkoleniu

 • ODDELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ORAZ ROZLICZANIE NIEREZYDENTÓW


  ID szkolenia: 25958
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Finanse i księgowość
 • Adres szkolenia:

  Centrum miasta
  ul.
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 19.06.2015
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10.00 - 15.00
 • Organizator szkolenia:

  eduexpert sc
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szczegółowe informacje na stronie www.eduexpert.pl

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników działu kadr i płac.

Program szkolenia:

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest przedstawienie uregulowań podatkowych oraz aktualnych problemów związanych z rozliczaniem nierezydentów i pracowników wyjeżdżających za granicę.
Szkolenie ma formę warsztatów, na których zostaną przedstawione praktyczne problemy w oparciu o określone stany faktyczne oraz optymalizację podatkową w tym zakresie.
Szkolenie zapewnia także zapoznanie się ze zmianami prawnymi oraz z aktualnym orzecznictwem i interpretacjamiKorzyści dla uczestników:
Podstawową korzyścią dla Uczestników szkolenia jest poznanie aktualnych przepisów podatkowych, najnowszego orzecznictwa oraz wyjaśnień MF.
Szkolenie charakteryzuje praktyczne podejście do problemów pojawiających się w na gruncie podatku dochodowego PIT i CIT oraz jest w dużej mierze oparte na zasadzie: problem - rozwiązanie problemu.
Szkolenie zapewnia niezbędną wiedzę praktyczną konieczną do prawidłowego rozliczania zobowiązań podatkowych oraz przedstawia możliwą optymalizację podatkową.


Profil uczestnika:
Główni Księgowi, pracownicy księgowości dokonujący księgowań i rozliczeń podatkowych;
Pracownicy Działów odpowiedzialnych za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych na gruncie Ustawy o CIT lub podatku PIT;
Podmioty rozliczające nierezydentów oraz pracowników wyjeżdżających za granicę;
Dyrektorzy Finansowi i Ekonomiczni odpowiedzialni za prawidłowe rozliczanie zobowiązań podatkowych.


Zakres szkolenia:


Pojęcie rezydencji podatkowej z uwzględnieniem oddelegowania do krajów spoza UE:
pojęcie rezydenta i nierezydenta zawarte w ustawie o PIT;
- miejsce zamieszkania a obowiązek podatkowy;
zmiana miejsca zamieszkania a skutki podatkowe;
pojęcie rezydenta i nierezydenta zawarte w Umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania (Umowy o UPO);
reguły kolizyjne dotyczące rezydencji;
problemy praktycznie dotyczące ustalania rezydencji podatkowej.

Uregulowania prawa krajowego i Umów o unikaniu podwójnego opodatkowania:
przepisy krajowe - omówienie ustawy PIT oraz CIT
Certyfikat rezydencji jako podstawa do stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO)
zasady interpretowania Umów UPO;
pojęcie rezydenta i nierezydenta w prawie krajowym i UPO.


Opodatkowanie nierezydentów:
należności licencyjne;
odsetki;
opłaty za programy komputerowe kupowane od nierezydentów;
umowy o pracę;
umowy zlecenia i umowy o dzieło;
członkostwo w Radach nadzorczych, zarządach;
opodatkowanie artystów, twórców, trenerów.


Przychody podatkowe pracowników oddelegowanych do pracy za granicą:
zasady ustalania przychodu podatkowego oraz podatku PIT dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą;
zmiana miejsca opodatkowania na gruncie Ustawy o PIT oraz Umów o UPO - 183 dni pracy w miejscu oddelegowania;
sposób ustalania przychodów pracownika oddelegowanego na przełomie roku podatkowego
ujmowanie w przychodzie opodatkowanym za granicą części wynagrodzenia wypłacanego w roku podatkowym, a dotyczącego lat poprzednich
opodatkowanie dodatkowych wypłat oraz wszelkiego rodzaju bonusów i benefitów

Informacje i deklaracje składane w przypadku pracowników oddelegowanych do pracy za granicą:
zasady wypełniania Informacji PIT - 11;
zasady wypełniania IFT - 1R oraz IFT - 2R;
sposób wypełniania informacji PIT-11 dla pracowników oddelegowanych do pracy za granicą z uwzględnieniem:
kraju oddelegowania (UE i poza unijne)
rezydentury
okresu oddelegowania (w szczególności pracowników pracujących część roku podatkowego w kraju i część za granicą)
sposobu opodatkowania (hypotax)
kraju podlegania obowiązkowi podatkowemu

zeznania roczne: CIT - 10Z oraz PIT - 8AR - kiedy i do jakiego US?


Metody unikania podwójnego opodatkowania;
metoda wyłączenia;
metoda zaliczenia;
metody wynikające z Ustawy o PIT;
metody zawarte w Umowach o UPO;
metody zapobiegania podwójnemu opodatkowaniu - w przykładach


Problemy praktyczne związane z oddelegowaniem pracowników za granicę:
obliczanie dni pobytu w innym państwie;
podróż służbowa powyżej 183 dni;
obowiązek podleganiu ubezpieczeniom społecznym/i zdrowotnym nierezydentów oraz podczas oddelegowania.

Informacje o prelegentach:

Zajęcia poprowadzi - Joanna Patyk - prawnik, doradca podatkowy

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 490 zł. - brutto / os

Cena zawiera:

materiały do pracy (długopis, notes), lunch, kawę, herbatę, ciastka.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmujemy, faxem mailem badź pocztą

Płatność: przelew/gotówka

Szkolenie, kurs: ODDELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY ORAZ ROZLICZANIE NIEREZYDENTÓW

Newsletter