Szkolenie: OCHRONA ŚRODOWISKA POZWOLENIA ZINTEGROWANE NAJNOWSZE ZMIANY I PROJEKTOWANE REGULACJE - 10.05.13 ŁÓDŹ

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/ochrona-srodowiskapozwolenia-zintegrowanenajnowsze-zmiany-i-projektowane-regulacje---100513-lodz-50045-id4128

Informacje o szkoleniu

 • OCHRONA ŚRODOWISKA POZWOLENIA ZINTEGROWANE NAJNOWSZE ZMIANY I PROJEKTOWANE REGULACJE - 10.05.13 ŁÓDŹ


  ID szkolenia: 50045
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Prawo Rolnictwo i środowisko
 • Adres szkolenia:

  Hotel „ŚWIATOWIT”
  al. Kościuszki 68
  90-432 Łódź
  woj. łódzkie
 • Termin szkolenia:

  Data: 10.05.2013
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Początek zajęć: godz.10.00
 • Organizator szkolenia:

  Konspekt
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Należność za:
•Uczestnictwo z materiałami szkoleniowymi - 510 zł netto + 23% VAT (materiały autorstwa wykładowcy)

SZKOLENIA FINANSOWANE W CAŁOŚCI LUB CO NAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH SĄ ZWOLNIONE Z PODATKU VAT

Szkolenie skierowane jest do:

Pracowników firm i administracji publicznej; specjalistów z dziedziny gospodarki odpadami i ochrony środowiska selektywnej zbiórki odpadów oraz do wszystkich zainteresowanych problematyką gospodarki odpadami. Szkolenie ma na celu poszerzenie i zaktualizowanie wiedzy pracowników dla celów zawodowych

Program szkolenia:

OCHRONA ŚRODOWISKA
POZWOLENIA ZINTEGROWANE
NAJNOWSZE ZMIANY I PROJEKTOWANE REGULACJE

W związku z wejściem w życie dyrektywy 2010/75/WE w sprawie emisji przemysłowych (IED) Kraje Członkowskie UE, a więc również Polska, zostały zobowiązane do transpozycji postanowień dyrektywy do dnia 7 stycznia 2013 r.
Wobec powyższego przygotowano nowelizacje wielu aktów prawnych zmieniających obowiązujące przepisy z zakresu pozwoleń zintegrowanych, standardów emisyjnych z instalacji oraz przepisy dotyczące ochrony powierzchni ziemi.
Najistotniejsze zmiany wprowadzane są za pośrednictwem projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.
Jedna z podstawowych zmian wynikająca z zapisów w/w dyrektywy, dotyczy obowiązków operatorów instalacji, dla których wymagane jest pozwolenie zintegrowane, w zakresie zgodności z wymaganiami Najlepszej Dostępnej Techniki (BAT).
W świetle zapisów dyrektywy IED, wymagania najlepszych dostępnych technik zapisane w dokumentach referencyjnych BAT będą również publikowane przez Komisję Europejską w formie odrębnych decyzji wykonawczych tzw. konkluzji BAT. Decyzje te będą obowiązywały wprost Kraje Członkowskie, a dopuszczalne wielkości emisji w pozwoleniach zintegrowanych będą musiały być określane na poziomie zgodnym z granicznymi wielkościami emisji zapisanymi w konkluzjach BAT.
Ponadto nowelizacja przepisów wprowadzi szereg zmian dotyczących branży energetycznej związanych ze zmianą definicji źródła oraz zaostrzaniem dopuszczalnych wielkości emisji określanych w pozwoleniach zintegrowanych. Dyrektywa przewiduje również pewne mechanizmy elastyczne, których zadaniem jest wydłużenie czasu na dostosowanie instalacji spalania paliw do nowych wymagań.
Kolejna istotna zmiana dotyczy podejścia do kwestii ochrony gleby i wód podziemnych, gdzie operatorzy pewnych grup instalacji przemysłowych zobowiązani zostaną do sporządzenia tzw. raportu początkowego charakteryzującego stan gleby i wód podziemnych na terenie zakładu.

ü Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy Poś oraz niektórych innych ustaw – zmiany w systemie pozwoleń zintegrowanych,

ü Nowe rodzaje działalności objęte obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego
· Projekt rozporządzenia ws. rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
ü Wpływ wymagań BAT na kształt pozwoleń zintegrowanych
· Zasady stosowania Konkluzji BAT
· Procedura dostosowanie pozwoleń zintegrowanych do wymagań Konkluzji BAT
· Nowe wymagania BAT dla wybranych branż przemysłowych
ü Mechanizmy elastyczne i zasady ich wykorzystywania
· warunkowe odstępstwo od obligatoryjnych wymagań zapisanych w Konkluzjach BAT
ü Procedury okresowych analiz wydanych pozwoleń zintegrowanych,
ü Zmiany przepisów dotyczących dużych źródeł energetycznego spalania(LCP)
· Nowa definicja źródła
· Zmiany w standardach emisyjnych
· Możliwości korzystania z mechanizmów elastycznych (PPK, Opt-out, Ciepłownictwo)
ü Ochrona gleby i wód podziemnych
· Raport początkowy
· Obowiązki prowadzących instalacje
ü Omówienie pozostałych zmian w przepisach,
ü Przepisy przejściowe – dostosowywanie, z urzędu, pozwoleń zintegrowanych dla instalacji istniejących
ü Daty wejścia w życie

Metodyka zajęć:
Wykład i dyskusja oraz wyjaśnianie problemów i sytuacji przedstawianych przez uczestników szkolenia.

Informacje o prelegentach:

Szkolenie prowadzi: Ekspert prawa ochrony środowiska specjalizujący się w problematyce pozwoleń zintegrowanych, wymagań Najlepszych Dostępnych Technik (BAT) oraz zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczenią i regulacjami Wspólnotowymi w zakresie kontroli emisji przemysłowych brał udział w pracach UE dot. Dyrektywy 210/75/UE w sprawie emisji przemysłowych (IED).
Doświadczony wykładowca naszych szkoleń.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • zł. 510+VAT - z materiałami szkoleniowymi

Cena zawiera:

Cena 510 netto obejmuje wykład z prezentacją multimedialną materiały szkoleniowe autorstwa wykładowcy, certyfikat ukończenia szkolenia przerwy kawowe oraz lunch

Dostępne zniżki:

 • 10procen - przy zgłoszeniu 2 lub więcej uczestników liczone od każdej zgłoszonej osoby

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa faksem, mailem lub przez stronę www.konspekt.com.pl ; warunki płatności przelew/gotówka

Szkolenie, kurs: OCHRONA ŚRODOWISKA POZWOLENIA ZINTEGROWANE NAJNOWSZE ZMIANY I PROJEKTOWANE REGULACJE - 10.05.13 ŁÓDŹ