Szkolenie: Nowa Instrukcja Kancelaryjna. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/nowa-instrukcja-kancelaryjna-elektroniczne-zarzadzanie-dokumentacja-ezd-23572-id193

Informacje o szkoleniu

 • Nowa Instrukcja Kancelaryjna. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)


  ID szkolenia: 23572
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Administracja publiczna
 • Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne
  Centrum Konferencyjne
  Legnica
  woj. dolnośląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 27.01.2011
  Godziny zajęć (czas trwania):
  09.00-17.00
 • Organizator szkolenia:

  Agencja SEDNO Sp. z.o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zaznajomienie z zasadami procesu tworzenia prawa wewnętrznego, przybliżenie zagadnień związanych z organizacją obiegu korespondencji, czynności kancelaryjnych, trybu przekazywania dokumentacji akt spraw zakończonych z komórek organizacyjnych do archiwum zakładowego lub składnicy akt.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierowane jest przede wszystkim do pracowników administracji publicznej, którzy są zobowiązani do rejestrowania spraw, zakładania i prowadzenia teczek z aktami spraw oraz obsługiwania kancelarii i sekretariatów jednostek organizacyjnych oraz osób odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrożenie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

Program szkolenia:

I. Instrukcja kancelaryjna:

1. Podstawy prawne instrukcji kancelaryjnej

* Korespondencja przychodząca
* Typowe punkty zatrzymania pism
* Załatwianie spraw i korespondencja wychodząca
* Rejestracja i zakładanie teczki sprawy
* Wewnętrzny obieg akt
* Systemy kancelaryjne
* Instrukcja kancelaryjna

2. Czynności kancelaryjne w systemie EZD

* zasadnicze pojęcia dot. EZD
* analiza mechanizmów i procesów EZD
* etapy obiegu dokumentów w ramach EZD
* zadania kancelarii
* korespondencja papierowa
* korespondencja elektroniczna
* dekretacja
* akceptacja jedno lub wielostopniowa
* spis spraw w systemie EZD

3. Czynności kancelaryjne w systemie tradycyjnym

* zadania kancelarii
* zasadnicze etapy obiegu dokumentacji
* punkty zatrzymania pism
* załatwianie spraw, korespondencja przychodząca i wychodząca
* rejestracja i znakowanie pism lub spraw
* formy załatwiania spraw
* podpisywanie pism
* terminy załatwiania spraw
* przechowywanie akt bieżących
* tryb przekazywania dokumentacji do archiwum zakładowego lub składnicy akt

4. Postępowanie z dokumentacją w przypadku ustania działalności podmiotu lub jego reorganizacji.

II. Jednolity rzeczowy wykaz akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki.

III. Podział dokumentacji ze względu na kryteria:

1. Kryterium Wartości Archiwalnej Dokumentacji

2. Kryterium ze względu na nośnik

3. Kryterium dostępności dla osób trzecich

IV. Instrukcja archiwalna

1. Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych

2. Przekazywanie akt do archiwum zakładowego.

* definicja materiałów archiwalnych
* standardy pomieszczeń archiwalnych
* przechowywanie akt
* klasyfikacja archiwalna

V. Rozstrzygnięcie sprawy

VI. Teczki aktowe

VII. Dyskusja i ćwiczenia

Szczegóły dostępne: http://www.szkolenia.agencjasedno.pl/szkolenia/nowa-instrukcja-kancelaryjna-elektroniczne-zarz%C4%85dzanie-dokumentacj%C4%85-ezd-legnica-2011-01-27

Informacje o prelegentach:

Małgorzata Tokarczyk
Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Administracji. Posiada, poparte wieloletnią pracą, doświadczenie na samodzielnym stanowisku w komórce kadrowej. Specjalizuje się w prawie pracy i prawie oświatowym (w tym: awans zawodowy, nawiązanie - zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy, uprawnienia socjalne i urlopy, uprawnienia emerytalne). Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych, Ochronie Danych Osobowych oraz Profesjonalnej Obsłudze Kancelarii (w tym: instrukcja kancelaryjna, Skargi i wnioski). Bliskie są jej również zagadnienia związane z Postępowaniem Administracyjnym.
Obecnie studentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Wydziału Prawa i Administracji - Studiów Podyplomowych Prawa Pracy.
Ukończyła Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Medycznej LZDZ w Legnicy na Wydziale Zdrowia Publicznego i promocji Zdrowia w zakresie „Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy”. Wiedzę teoretyczną wykorzystuje jako główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń zdobyła poprzez prowadzenie wewnętrznych zajęć, w ramach zdobytych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Jest też Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej w Stowarzyszeniu Młodzieżowego Klubu Sportowego.
Jej celem jest rozwijanie i wykorzystywanie nabytej wiedzy oraz dzielenie się nią z innymi

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 390 - zł netto

Cena zawiera:

Cena zawiera przeprowadzenie szkolenia przez trenera, wynajęcie sali szkoleniowej, lunch, przerwy kawowe, komplet materiałów szkoleniowych dla uczestnika, wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zapewnienie konsultacji telefonicznych lub pocztą elektroniczną przez 14 dni od daty ukończenia szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Cena zawiera przeprowadzenie szkolenia przez trenera, wynajęcie sali szkoleniowej, lunch, przerwy kawowe, komplet materiałów szkoleniowych dla uczestnika, wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, zapewnienie konsultacji telefonicznych lub pocztą elektroniczną przez 14 dni od daty ukończenia szkolenia.

Szkolenie, kurs: Nowa Instrukcja Kancelaryjna. Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD)