Szkolenie: Najważniejsze zmiany w prawie pracy na 2012r.

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/najwazniejsze-zmiany-w-prawie-pracy-na-2012r-41843-id414

Informacje o szkoleniu

Eurodirect fila BDO Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Najważniejsze zmiany w prawie pracy na 2012r.

Szkolenie skierowane jest do:

zainteresowanych osób

Program szkolenia:

1. Nowe zasady wystawiania świadectw pracy z uwzględnieniem znowelizowanego rozporządzenia w sprawie
szczegółowej treści świadectwa pracy (…) (najnowsze wykładnia, praktyczne przykłady),
2. Jak zawierać i na ile umowy na czas określony po zakończeniu obowiązywania ustawy
antykryzysowej (powrót do limitowania zgodnie z art. 25 1 k.p., przypomnienie najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego dotyczącego zawierania umów na czas określony ),
3. Pozostałe kwestie związane z zatrudnieniem pracowników, które mogą budzić wątpliwości w tym:
 wybór podstawy prawnej zatrudnienia,
 zalety umowy o praktyki absolwenckie,
 dokumenty zbierane w związku z zatrudnieniem pracownika w szczególności:
- wymogi odnośnie cv, kwestia NIP,
- dokumenty od zagranicznego pracodawcy (kwestia tłumaczenia na język polski), informacja o dodatkowych
warunkach zatrudnienia,
 dokumenty których nie można zbierać w związku z rekrutacją (referencje, ksero dowodu osobistego,
oświadczenie o niekaralności, z wyłączeniem wyjątków dopuszczalnych ustawowo),
- badania profilaktyczne, w tym badania dla osób prowadzanych samochody w celach służbowych, dla osób
niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, którzy chcą pracować w obniżonych normach czasu pracy.
4. Wymiaru czasu pracy na 2012 r.
 ustalanie wskaźników pochodnych od wymiaru czasu pracy, np. współczynnika ekwiwalentowego, dodatku
za pracę w porze nocnej,
 ustalanie dni wolnych w harmonogramie czasu pracy pracownika, w zależności od ustalenia dnia wolnego
z tytułu przeciętnie 5 dniowego tygodnia pracy,
- wyższe minimalne w 2012 r. kwestia potrąceń z wynagrodzenia (nowe kwoty wolne), zasada poufności
wynagrodzenia - najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej kwestii,
5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych-problematyka:
 zgody pracodawcy,
 urlopów szkoleniowych, w szczególności w odniesieniu do utraty prawa do tych urlopów przez pracowników
podnoszących kwalifikacje na studiach podyplomowych,
 uprawnienia pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe na studiach doktoranckich, na aplikacjach
(np. radcowskiej)
 pojęcie „egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe” uprawniającego do 6 dni urlopu
szkoleniowego,
- jakie postanowienia dotyczące podnoszenia kwalifikacji warto zawrzeć w tzw. umowie
szkoleniowej, a jakie są niewskazane, Co można, a czego nie można uregulować w wewnętrznych przepisach firmowych dotyczących zasad
podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 uprawnienia które mogą być przyznane pracownikowi, który uczy się ale nie w ramach podnoszenia kwalifikacji zawodowych (świadczenia niepłatne).
6. Nowe urlopy dla pracowników rodziców kwestie wykładniowe - zwiększenie wymiaru urlopów:
dodatkowego macierzyńskiego oraz dodatkowego na warunkach macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego na 2012 r., w szczególności:
 kwestia dopuszczalności dzielenia urlopu ojcowskiego na części,
 kategorie pracowników, uprawnionych do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego
 dokumenty składane razem z wnioskiem o urlop ojcowski,
 świadectwo pracy dla pracownika - młodego ojca, jak je wypełnić?
7. Uprawnienie do obniżenia wymiaru etatu zamiast korzystania z urlopu wychowawczego - zasady korzystania z tego uprawnienia, zakres ochrony trwałości zatrudnienia pracownika, planowane zmiany w urlopie wychowawczym,
8. Możliwość wymuszenia urlopu wypoczynkowego po urlopie rodzicielskim,
 urlop wypoczynkowy a urlop wychowawczy,
 urlop bezpłatny a urlop wypoczynkowy,
 nowy termin na wykorzystanie urlopu zaległego,
 urlop na żądanie - najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego osłabiające znaczenie tego urlopu,
9. Odejście pracownika z pracy - odprawy:
 ze zwolnień z przyczyn niedotyczących pracownika,
 emerytalno - rentowa - w świetle konieczności rozwiązania w tym roku umów o pracę przez
pracowników, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa Sądu Najwyższego w tej kwestii.

Informacje o prelegentach:

Prawnik, główna specjalistka w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, od lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy. Autorka wielu publikacji.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 390 - +VAT

Cena zawiera:

materiały, serwis kawowy, lunch, certyfikat

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Istnieje możliwość zorganizowaina szkolenia w formie zamkniętej w dogodnym dla Państwa terminie i lokalizacjji
UWAGA! Szkolenia finansowane ze środków publicznych są zwolnione z podatku VAT

Podstawą wzięcia udziału w szkoleniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia drogą elektroniczną lub faksem.
Płatność:
-gotówka w dniu szkolenia
-przelew do 7 dni po szkoleniu

Szkolenie, kurs: Najważniejsze zmiany w prawie pracy na 2012r.