Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl/szkolenie/metody-pozyskiwania-i-zarzadzania-kapitalem-przedsiebiorstwa---warsztaty-praktyczne-39472-id1103

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zdobycie praktycznej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności związanych ze sposobami pozyskiwania kapitału w przedsiębiorstwie oraz jego zarządzaniem. Wiedza zdobyta podczas szkolenia ułatwi osobom odpowiedzialnym za gospodarkę finansową firmy oraz zarządzanie finansami podejmowanie racjonalnych decyzji związanych z wyborem odpowiednich źródeł finansowania działalności

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia:
*osoby pracujące w działach ekonomicznych i finansowych,
*osoby zainteresowane tematyką związaną z zarządzaniem finansami firm,
*przedsiębiorcy, którzy nie posiadają wiedzy z zakresu finansów, a chcą ustalić optymalną strukturę kapitału w swojej firmie.

Program szkolenia:

I. Koszt kapitału
1. Ustalanie średniego ważonego kosztu kapitału.
2. Koszt kapitału własnego z uwzględnieniem formy prawnej działalności przedsiębiorstwa.
3. Koszt kapitału obcego.
4. Korekta kosztu kapitału z uwzględnieniem ryzyka.
5. Czynniki determinujące koszt kapitału.
6. Koszt kapitału a wartość firmy.

II. Parametry optymalizacji struktury kapitału w przedsiębiorstwie
1. Czynniki wpływające na strukturę kapitału
2. Polityka dywidendy
3. Wykorzystywanie efektów działania dźwigni finansowej w kształtowaniu struktury kapitału

III. Ryzyko w kształtowaniu struktury kapitału
1. Ryzyko finansowe i operacyjne.
2. Identyfikacja, pomiar i zarządzanie ryzykiem.

Informacje o prelegentach:

Specjaliści-praktycy7

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 769 - zł brutto

Cena zawiera:

uczestnictwo w warsztatach, autorskie materiały szkoleniowe, testy, analizę case study, serwis kawowy, lunch

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Formularz rekrutacyjny do pobrania na stronie internetowej:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/362/metody-pozyskiwania-i-zarzadzania-kapitalem-przedsiebiorstwa-warsztaty-praktyczne

Szkolenie, kurs: METODY POZYSKIWANIA I ZARZĄDZANIA KAPITAŁEM PRZEDSIĘBIORSTWA - warsztaty praktyczne