Szkolenie: Tworzenie dokumentacji wewnętrznej dotyczącej ochrony danych osobowych w jednostce organizacyjnej Szkolenie dla ABI

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/indywidualne-konsultacje-i-szkolenia-zamkniete-na-zamowienie-dla-firm-i-instytucji-dot-29514-id11

Informacje o szkoleniu

 • Tworzenie dokumentacji wewnętrznej dotyczącej ochrony danych osobowych w jednostce organizacyjnej Szkolenie dla ABI


  ID szkolenia: 29514
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Edukacja i szkolnictwo
 • Adres szkolenia:

  Do ustalenia
  Do ustalenia
  Do ustalenia
  woj. śląskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 16.03.-16.06.2016
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni

  16-18 marca 2016 r., Bochnia
  1-3 czerwca 2016 r., Szklarska Poręba
 • Organizator szkolenia:

  Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest opanowanie praktycznych umiejętności opracowania i wdrożenia wymaganych prawem dokumentów wewnętrznych związanych z ochroną danych osobowych. Obowiązek posiadania tej dokumentacji wynika z ustawy o ochronie danych osobowych i dotyczy Administratora danych osobowych - jednostki organizacyjnej decydującej o celach i środkach przetwarzania danych. W praktyce jednak, dokumenty te przygotowuje, aktualizuje i zapewnia ich przestrzeganie Administrator bezpieczeństwa informacji, który może zostać powołany przez Administratora danych. Nowe zadania i status ABI-ego (w tym wzór jawnego rejestru zbiorów danych osobowych, który ABI musi prowadzić zgodnie z nowelizacją ustawy), a także dokumenty związane z jego powołaniem zostaną omówione podczas zajęć.
Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają przykładową dokumentację dotyczącą ochrony danych osobowych, którą będą analizowali wraz z prowadzącym. Co ważne - dokumentacja będzie dostosowana do wymogów styczniowej nowelizacji ustawy. Na podstawie zdobytej wiedzy, osoby biorące udział w szkoleniu samodzielnie tworzyć będą klauzule informacyjne i zgody na przetwarzanie danych, umowę powierzenia przetwarzania danych, a także wybrane elementy Polityki bezpieczeństwa oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym. Na zakończenie szkolenia słuchacze dowiedzą się jak zgłosić zbiór danych osobowych zawierających dane wrażliwe do GIODO.

Szkolenie skierowane jest do:

.

Program szkolenia:

MAGDALENA KORGA
Ochrona danych osobowych – uprawnienie czy obowiązek? Ustawa o ochronie danych osobowych a przepisy szczególne.
Problemy dotyczące definicji z ustawy o ochronie danych osobowych – analiza pojęć, aktualne orzecznictwo sądów, interpretacje i zalecenia GIODO.
Zakres stosowania ustawy o ochronie danych osobowych.
Obowiązki przedsiębiorstwa/instytucji jako administratora danych osobowych - określenie podstaw legalności przetwarzania danych i zasady przetwarzania danych.
Ćwiczenia:
spełnienie obowiązku informacyjnego wobec osoby, której dane dotyczą,
klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Udostępnianie danych a powierzenie przetwarzania danych – problemy i konsekwencje praktyczne przy rozróżnianiu tych pojęć.
Ćwiczenia: treść umowy o powierzenie przetwarzania danych.
Wybrane zagadnienia przetwarzania danych osobowych w dziale kadr:
jak postępować z CV kandydatów do pracy?
co zrobić z telefonami banków w sprawach kredytów udzielanych pracownikom?
kwestionariusze osobowe pracowników,
przetwarzanie danych biometrycznych w stosunkach pracy,
czy monitoring wobec pracowników jest dozwolony?
przyjęcie do pracy nowego pracownika – procedura związana z systemem bezpieczeństwa danych osobowych.
Zabezpieczenie danych osobowych – wymogi ustawy o ochronie danych osobowych.
Ćwiczenia: „drobna” dokumentacja wewnętrzna związana z przetwarzaniem danych:
wyznaczenie ABI-ego,
upoważnienie do przetwarzania danych osobowych,
ewidencja osób upoważnionych,
oświadczenia osób upoważnionych do przetwarzania danych oraz do obszaru przetwarzania danych,
aneks do zakresu obowiązków pracownika.

JAROSŁAW ŻABÓWKA
Zagadnienia bezpieczeństwa informacji i bezpieczeństwa IT w zakresie niezbędnym dla osoby odpowiedzialnej za ochronę danych osobowych.
Jak zabezpieczyć dane osobowe by uniknąć odpowiedzialności? Właściwy dobór zabezpieczeń:
organizacyjnych,
fizycznych,
informatycznych (przykłady z decyzji i sprawozdań GIODO, dobre praktyki i rekomendacje).

Informacje o prelegentach:

Wykładowcy na www.ksoin.pl

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • Do ustalenia - Do ustalenia

Cena zawiera:

Cena obejmuje wykłady, materiały szkoleniowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy przesyłać najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem wybranych zajęć podając datę i miejsce szkolenia. Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje data wpłynięcia zgłoszenia.

Zgłoszenie udziału jest zobowiązaniem do zapłaty. Rezygnacja z uczestnictwa nie zgłoszona 3 dni robocze przed rozpoczęciem zajęć nie zwalnia od zapłaty.

Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać na konto KSOIN: PEKAO S.A. I O/Katowice, nr rachunku 55 1240 1330 1111 0010 2402 9927 na 5 dni przed rozpoczęciem zajęć.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem 32 206 46 00 lub biuro@ksoin.pl

Szkolenie, kurs: Tworzenie dokumentacji wewnętrznej dotyczącej ochrony danych osobowych w jednostce organizacyjnej Szkolenie dla ABI