Szkolenie: Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie: ścieki przemysłowe, osady ściekowe

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/gospodarka-wodno-sciekowa-w-przedsiebiorstwie-scieki-przemyslowe-osady-sciekowe-614

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie obejmuje: wykłady, konsultacje, dyskusję

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z gospodarką wodno-ściekową w przedsiebiorstwie

Program szkolenia:

5 grudnia, godz. 8:30 – 16:00

Prawne uwarunkowania gospodarki wodno-ściekowej

1. Zasoby wodne, zarządzanie zasobami wodnymi

2. Własność wód i gruntów pod wodami

3. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem – warunki wprowadzania ścieków z uwzględnieniem rodzaju ścieków i ich odbiornika; zaostrzanie i łagodzenie warunków wprowadzania ścieków

4. Pozwolenia wodnoprawne; omówienie wymogów stawianych operatowi wodnoprawnemu

5. Pozwolenia wodnoprawne na wprowadzanie do kanalizacji ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe:
- omówienie wniosku i wymaganych dokumentów do wydania pozwolenia wodnoprawnego
- warunki udzielania pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji

6. Prawa i obowiązki wynikające z pozwoleń wodnoprawnych; cofanie i ograniczanie uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych; wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego; obowiązki zakładu po wygaśnięciu pozwolenia wodnoprawnego

7. Instrukcja gospodarowania wodą

8. Urządzenia wodne

9. Strefy ochronne – zasady tworzenia i likwidacji

10. Odpowiedzialność karna; postępowania w sprawie ustalenia odszkodowań

11. Monitoring ścieków i system kontroli (Inspektorat Ochrony Środowiska)


6 grudnia, godz. 8:30 – 16:00


Ścieki przemysłowe

1. Szczegółowe przepisy prawne - ścieki przemysłowe:
- przegląd rozporządzeń ściekowych
- przegląd BAT-ów

2. Rodzaje ścieków przemysłowych i źródła ich powstawania:
- źródła powstawania ścieków
- typowe zanieczyszczenia ścieków przemysłowych

3. Układy ściekowe w przedsiębiorstwach

4. Przegląd technik oczyszczania ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem oczyszczania ścieków przemysłowych:
- metody tradycyjne
- nowoczesne metody utleniania
- metody fizyko-chemiczne i inne


5. Kontrola i monitoring ścieków oraz procesów oczyszczania ścieków:
- wyznaczanie punktów i zakresu monitoringu
- pomiary on-line
- analizy fizyko-chemiczne

6. Elementy zarządzania procesami oczyszczania ścieków


7 grudnia, godz. 8:30 – 12:00

Osady ściekowe

1. Osady ściekowe – uwarunkowania prawne

2. Powstawanie i charakterystyka osadów ściekowych

3. Badanie właściwości osadów

4. Unieszkodliwianie osadów ściekowych

5. Dyskusja; konsultacje

Informacje o prelegentach:

ekspert z Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz doświadczony specjalista z zakresu ścieków przemysłowych

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1600 zł - ; 1500 zł przy zgłoszeniu uczestnictwa do 4 listopada b.r.

Cena zawiera:

udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, trzy noclegi w pokojach dwuosobowych, pełne wyżywienie od kolacji w dniu 4 grudnia do obiadu w dniu 7 grudnia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie czytelnie wypełnionego Formularza zgłoszeniowego faksem w terminie do 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia oraz dokonanie zapłaty za szkolenie.
Odwołanie uczestnictwa odbywa się wyłącznie w formie pisemnej i musi wpłynąć do organizatora najpóźniej na 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia. Po tym terminie zgłaszający poniesie pełne koszty szkolenia.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany terminu szkolenia ze względów organizacyjnych, a także, w przypadku gdy wykładowca nie będzie mógł przeprowadzić zajęć z ważnych przyczyn losowych, prawo zmiany terminu szkolenia lub wyznaczenia równoważnego zastępstwa.
W przypadku gdyby szkolenie nie odbyło się z powodu nie zebrania minimalnej grupy uczestników lub z przyczyn niezależnych od organizatora, zwrot zapłaty będzie dokonany w terminie do 7 dni roboczych od daty odwołania szkolenia.

Szkolenie, kurs: Gospodarka wodno-ściekowa w przedsiębiorstwie: ścieki przemysłowe, osady ściekowe