Szkolenie: PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/delegacje-sluzbowe---krajowe-i-zagraniczne-41925-id1103

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami. Zasady te przedstawione zostaną w aspekcie przepisów podatkowych z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie w 2013 r.

Szkolenie skierowane jest do:

Adresaci szkolenia:
- służby finansowo-księgowe przedsiębiorstw,
- osoby odpowiedzialne za rozliczanie podróży służbowych,
- właściciele firm samodzielnie rozliczający pracowników,
- właściciele i pracownicy biur rachunkowych.

Program szkolenia:

I. Prawne podstawy rozliczania podróży służbowych
II. Pojęcie podróży służbowej w świetle Kodeksu Pracy i innych ustaw
a. oddelegowanie czy podróż służbowa,
b. określenie miejsca pracy a należności z tytułu podróży służbowej,
c. podróż służbowa kierowcy
III. Zmiany w rozporządzeniu wchodzące w życie od 01 marca 2013 roku
1. Wspólne przepisy dotyczące krajowych i zagranicznych podróży służbowych
a. zwrot kosztów w związku z odbytą podróżą
b. środki transportu właściwe do odbycia podróży
c. zwrot innych udokumentowanych wydatków
2. Podróż krajowa
a. określenie miejsca rozpoczęcia podróży
a. dieta:
 wysokość diety
 skutki podwyższenia diety krajowej
 prawo do otrzymania diety
 sytuacje w których dieta nie przysługuje
 całodzienne wyżywienie a prawo do diety
 % obniżenie diety z tytułu zapewnienia wyżywienia
 usługa hotelarska w ramach której zapewniono wyżywienie a prawo do diety
 zwrot kosztów wyżywienia a prawo do diety a przychód pracownika (interpretacje US)
 dni wolne od pracy a prawo do diety.
b. koszty przejazdu:
 określenie środka transportu,
 zwrot należności z tytułu przejazdu nieudokumentowanych biletem,
 zwrot kosztów używania przez pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych,
 opłaty za parking i przejazd autostradą,
 dodatkowe koszty związane z przejazdem pracownika własnym samochodem.
c. koszt noclegu:
 kiedy przysługuje zwrot kosztów noclegu a kiedy ryczałt
 ograniczenie zwrotu kosztów noclegu do dwudziestokrotności przysługującej diety
 wysokość wypłaconego ryczałtu za nocleg
 kiedy pracodawca ma prawo odmówić wypłaty ryczałtu za nocleg
d. koszty dojazdów:
 w jakich sytuacjach następuje wypłata ryczałtu na dojazdy,
 zwrot faktycznie poniesionych wydatków
IV. Podróż zagraniczna
a. czas pobytu pracownika poza granicami kraju
b. łączenie podróży zagranicznej z odbyciem podróży krajowej (liczenie czasu)
c. dieta:
 prawo do otrzymania diety
 śniadanie w cenie noclegu a wysokość diety
 sytuacje w których dieta nie przysługuje
 możliwość obniżenia diety zagranicznej do wysokości diety krajowej
 należność pieniężna na wyżywienie a wysokość diety
d. koszty przejazdów i dojazdów:
 zwrot kosztów przejazdu uzależniony od środka transportu,
 zwrot kosztów przejazdu samochodem niebędącym własnością pracodawcy,
 ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu,
 kiedy nie przysługuje ryczałt na dojazdy.
e. koszty noclegu:
 sposoby zwrotu kosztów za nocleg.
V. Rozliczanie zaliczek na niezbędne koszty podróży służbowej
a. krajowa podróż służbowa
b. zagraniczna podróż służbowa
 jaki kurs zastosować przy rozliczaniu zaliczki
 rozliczenie zaliczki – kwota wydatków jest niższa od pobranej zaliczki
 rozliczenie zaliczki – kwota wydatków jest wyższa od pobranej zaliczki
VI. Dokumentowanie wydatków z tytułu podróży służbowej
a. krajowa podróż służbowa
b. zagraniczna podróż służbowa
VII. Należności za czas podróży służbowej a przychód pracownika
VIII. Rozliczanie czasu pracy w podróży służbowej
a. pojęcie czasu pracy
b. zaliczenie podróży służbowej do czasu pracy
c. przypadki, kiedy podróż służbowa nie jest zaliczana do czasu pracy
d. zapewnienie odpoczynku po podróży służbowej
e. nadgodziny powstałe w trakcie podróży służbowych (rozliczanie, ustalanie wynagrodzenia)
f. orzecznictwo SN dotyczące rozliczania czasu pracy w podróży służbowej
IX. Należności za czas podróży służbowej a koszty uzyskania przychodu
X. Wyjazdy służbowe osób nie będących pracownikami (umowy cywilnoprawne)
a. kwestie umowne dotyczące zwrotu należności w związku z odbywaniem podróży służbowych
b. na podstawie jakich przepisów dokonywane jest rozliczenie należności dla osób niebędących pracownikami
c. w jakich wysokościach dokonuje się zwrotu należności w związku
z odbywaniem podróży służbowych
XI. Składka na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w związku z podróżą służbową
XII. Podróże służbowe - różne ujęcia
a. koszty wyżywienia przekraczające limit diet
(wyjaśnienia organów podatkowych)
b. używanie wynajętego samochodu za granicą
(wyjaśnienia organów podatkowych)
c. wydatki za przejazd taksówką
(wyjaśnienia organów podatkowych)
d. powroty do miejsca zamieszkania a prawo do ryczałtu,
e. ubezpieczenie pracownika na czas odbywania podróży służbowej
(wyjaśnienia organów podatkowych)
f. należności z tytułu zagranicznej podróży służbowej w celu uczestniczenia w szkoleniu,
g. zwrot kosztów naprawy samochodu nie będącego własnością pracodawcy,
h. zaliczka pieniężna udzielana pracownikowi,
i. zwrot pracownikowi prowizji za wypłaty z bankomatu w trakcie zagranicznej podróży służbowej.

Informacje o prelegentach:

Specjaliści - praktycy

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 599 - zł brutto

Cena zawiera:

uczestnictwo, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie:
http://www.frr.pl/szkolenie/katowice/83/delegacje-sluzbowe-krajowe-i-zagraniczne

Szkolenie, kurs: PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE I ZAGRANICZNE