Szkolenie: CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW - ZMIANY I PRAKTYKA STOSOWANIA W 2014

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/czas-i-ewidencja-pracy-kierowcow---zmiany-i-praktyka-stosowania-w-2013-54558-id8

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

szkolenie wyjazdowe,

Wymagania, praktyczne wskazówki, obowiązkowa dokumentacja w kontekście aktualnych zmian w przepisach. Szkolenie w większości poświęcone zasadom rozliczania i ewidencjonowania czasu pracy kierowców.

Szkolenie skierowane jest do:

Księgowość, kadry, kierowcy, przedsiębiorcy prowadzący działalność związaną z transportem, organizatorzy transportu drogowego, jednostki samorządowe, wszyscy zainteresowani.

Program szkolenia:

I. Rozporządzenia i akty prawne

1. Interpretacja obowiązków wprowadzonych rozporządzeniami 3821/85 i 561/2006 Rady EWG
• Planowanie czasu pracy kierowców. Zasady planowania czasu pracy kierowców i załóg - zgodnie z przepisami rozporządzenia WE 561/06 oraz konwencją AETR
2. Rejestracja czasu pracy. Obowiązek rejestracji czasu pracy kierowców w transporcie zarobkowym i na potrzeby własne
3. Kontrole czasu pracy . Zasady kontroli czasu pracy przez PIP
4. Odpowiedzialność kierowcy i pracodawcy. Konsekwencje naruszeń przepisów czasu pracy kierowców w odniesieniu do kierowcy i pracodawcy

II. Rozliczenie czasu pracy kierowcy

1. Poprawna ewidencja czasu pracy dla PIP.
2. Jak poprawnie prowadzić rozliczenie czasu pracy kierowcy.
3. Praca w godzinach nadliczbowych.
• nadgodziny 50%,
• nadgodziny 100%.
4. Okresy gotowości:
• okresy gotowości zaliczane do czasu pracy,
• okresy gotowości zaliczane do czasu dyżuru.
5. Praca w dniu planowo wolnym:
• praca w dniu wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy,
• praca w niedziele i święto.
6. Praktyczne zastosowanie przepisów.
7. Kary nakładane przez PIP za wykroczenia przeciwko prawom pracownika.
8. Niezbędnik dotyczący czasu pracy . Omówienie obowiązków związanych z czasem pracy kierowców poza UE - metody ewidencji i rozliczania

Specyfika rozliczeń Czasu pracy kierowców w jednostkach samorządowych.

1. Czas pracy w jednostkach samorządowych
2. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych – odrębne regulacje
3. Czas pracy w jednostkach samorządowych w świetle stanowisk Państwowej
Inspekcji Pracy
4. Czas pracy kierowców w jednostkach administracji samorządowej a ustawa o
czasie pracy kierowców

Wymagania dla kierowców:
1. Wymagania dotyczące okresów prowadzenia pojazdu, wymaganych przerw i odpoczynku kierowcy.
•obowiązujące normy
•zwolnienia z przepisów
•instalacja i użytkowanie tachografu analogowego.
•tachograf cyfrowy- metodologia odczytu wydruków z tachografu cyfrowego

2. Kontrole czasu pracy
•zasady kontroli drogowej czasu pracy kierowcy przez ITD - zgodne z wymogami znowelizowanych rozporządzeń UE.
•kontrole czasu pracy w siedzibie firmy - uprawnienia inspektorów ITD
• wymagane dokumenty
• procedury odwoławcze od decyzji administracyjnych
• sankcje administracyjne.

3. Odpowiedzialność kierowcy i pracodawcy.
•konsekwencje naruszeń przepisów czasu pracy kierowców w odniesieniu do kierowcy i pracodawcy podczas kontroli drogowej oraz w przedsiębiorstwie.

4. Dokumentacja czasu pracy kierowców.
•dni wolne od pracy, urlop wypoczynkowy, praca na rzecz innego podmiotu
•ewidencja za pomocą zapisów z przyrządów kontrolnych
•oddział firmy, stacjonowanie pojazdu poza przedsiębiorstwem, praca poza granicami kraju

5. Zmiany w przepisach.
•nowi adresaci postępowań wyjaśniających
•taryfikator – zmiany
•procedury odwoławcze od decyzji administracyjnych
•nowe uprawnienia ITD

6. Zmiana ustawy o czasie pracy kierowcy (16 lipca 2013 r.).
. przerwa w pracy dla wykonujących osobiście przewóz drogowy
. rejestracja na tachografie - zmiany

7. Orzecznictwo w sprawach naruszeń czasu pracy.

Informacje o prelegentach:

starszy inspektor pracy w Okręgowym Inspektoracie Pracy, specjalizuje się w czasie pracy kierowców, inspektor kontrolujący czas pracy kierowców oraz czas jazdy, przerw i odpoczynków
oraz
ZASTĘPCA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO, specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie praktycznego zastosowania przepisów prawa pracy, prowadzi liczne szkolenia z tej tematyki, PRAKTYK.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1800 zł - netto

Cena zawiera:

materiały szkoleniowe, serwis kawowy, zakwaterowanie, pełne wyzywienie, impreza integracyjna, indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 5 dni przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu.

Szkolenie, kurs: CZAS I EWIDENCJA PRACY KIEROWCÓW - ZMIANY I PRAKTYKA STOSOWANIA W 2014