Szkolenie: Archiwizowanie dokumentacji aktowej i technicznej (Organizacja i zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt)

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl//szkolenie/archiwizowanie-dokumentacji-aktowej-i-technicznej-organizacja-i-zadania-archiwum-zakladowego-lub-skladnicy-akt-10907-id472

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia: prawidłowy tryb i zasady archiwizowania dokumentacji aktowej (materiałów archiwalnych, dokumentacji niearchiwalnej) i technicznej, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oraz przekazanie materiałów archiwalnych do archiwum państwowego (archiwum zakładowego nadrzędnej jednostki organizacyjnej – dot. składnic akt) lub odrębnie wydzielonego.

Szkolenie skierowane jest do:

Każda jednostka organizacyjna (państwowa, samorządowa lub podmiot gospodarczy np. sp. z o.o.) w trakcie wykonywania swoich zadań statutowych wytwarza różnego rodzaju dokumentację. Postępowanie z wytworzoną dokumentacją podlega ściśle określonym regulacjom i normom prawnym, podstawa prawna „ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002r., Nr 171, poz. 1396 – tekst jednolity z późn. zm.) nakłada na każdego aktotwórce prawny obowiązek postępowania z wytwarzaną dokumentacją.

Program szkolenia:

1. Zapoznanie się ustawą z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2002r., Nr 171, poz. 1396 z późn. zm.) oraz zapoznanie się przepisami wykonawczymi do w/w ustawy dot. spraw archiwalnych.
2. Cele i zadania archiwów zakładowych lub składnic akt: Personel archiwum zakładowego lub składnicy akt. Lokal archiwum zakładowego lub składnicy akt. Wyposażenie archiwum zakładowego lub składnicy akt. Przejmowanie akt przez archiwum zakładowe. Gromadzenie i układ w archiwum zakładowym lub w składnicy akt. Ewidencja archiwum zakładowego lub składnicy akt. Udostępnianie dokumentacji. Przekazywanie materiałów do archiwum państwowego lub dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego jednostki nadrzędnej.
3. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej: Zasady wydzielania, oceny i brakowania dokumentacji niearchiwalnej. Przygotowanie dokumentów brakowania. Warunki i tryb uzyskiwania zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej. Przekazywanie wybrakowanej dokumentacji na makulaturę.
4. Komputerowe zarządzanie dokumentacją w archiwum zakładowym lub składnicy akt.
5. Porządkowanie zaległej dokumentacji aktowej w archiwum zakładowym lub składnicy akt: Etapy prac porządkowych. Segregacja dokumentacji aktowej. Inwentaryzacja i nadawanie dokumentom sygnatury archiwalnej. Opracowanie notatki informacyjnej.
6. Porządkowanie niektórych rodzajów dokumentacji nieaktowej: Archiwizowanie dokumentacji technicznej. Brakowanie dokumentacji technicznej. Porządkowanie i inwentaryzowanie map i atlasów. Kwalifikacja archiwalna dokumentacji fotograficznej. Przechowywanie fotografii.
7. Postępowanie z dokumentacją w razie ustania działalności lub przekształcenia jednostki Organizacyjnej: Obowiązki archiwisty wobec likwidatora lub syndyka. Skontrum zasobu archiwalnego. Zabezpieczenie nieprzeterminowanej dokumentacji niearchiwalnej. Rekapitulacja.

Informacje o prelegentach:

Prowadzący: TERESA CURZYTEK - Członek Stowarzyszenia Archiwistów Polskich. Organizowała archiwum zakładowe oraz składnice akt w różnych jednostkach organizacyjnych. Jest ekspertem i praktykiem z zakresu stosowania dokumentacji aktowej i technicznej, ZFŚS i ochrony danych osobowych. Posiada wykształcenie administracyjno - prawne oraz ponad 20 letnie doświadczenie w administracji samorządowej. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, warsztatów dla dużych korporacji, jednostek samorządu terytorialnego, administracji państwowej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 700 zł. - za osobę

Cena zawiera:

Cena obejmuje szkolenie, materiały szkoleniowe, zaświadczenie dla uczestnika, lunch i serwis kawowy.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosze wysyłać na adres e-mail.

Szkolenie, kurs: Archiwizowanie dokumentacji aktowej i technicznej (Organizacja i zadania archiwum zakładowego lub składnicy akt)