Szkolenia podatkowe
Szkolenia podatkowe

Szkolenia podatkowe, kursy podatkowe, szkolenia podatki, kursy podatki, szkolenia z podatków, kursy z podatków, warsztaty podatkowe.

Znajdź szkolenia i kursy podatkowe według tematów:

Podatek to obowiązkowe świadczenie pieniężne pobierane przez państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego bez konkretnego, bezpośredniego świadczenia wzajemnego. Zebrane podatki są wykorzystywane na potrzeby ustalone przez organ pobierający. Polskie prawo podatkowe mówi, że daniny aby zostały uznane za podatki muszą posiadać 4 cechy: nieodpłatność, przymusowość, publicznoprawność, bezzwrotność.

Wyróżniamy dwa rodzaje podatków: podatki bezpośrednie i pośrednie. Podatki bezpośrednie są nakładane na dochód lub majątek podatnika, są to m.in. podatek dochodowy, gruntowy, spadkowy. Podatki pośrednie są natomiast nakładane na przedmiot spożycia, zaliczamy do nich m.in. podatek VAT, akcyzę - ostatecznie płaci je konsument.

Pieniądze z podatków z reguły trafiają do kasy skarbu państwa, województwa, powiatu albo gminy. Uzyskane w ten sposób środki finansowe przeznaczane są na rozwój infrastruktury, inwestycje, obronność, policję, oświatę, służbę zdrowia itp.

Wybrane rodzaje podatków wg. klasyfikacji OECD:

 • Podatki dochodowe
 • Opodatkowanie własności
  • Podatki od nieruchomości
  • Podatek od spadków i darowizn
 • Podatki od towarów i usług
  • VAT - Podatek od wartości dodanej
  • Akcyza (podatek akcyzowy): podatek pobierany od spożycia niektórych artykułów (pobierany od producenta).
  • Cło (prawo i przepisy celne): podatek graniczny od towarów. Zgodnie z klasyfikacją dochodów budżetu państwa wpływy z tytułu

Newsletter