Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: http://www.szkolenia.eventis.pl/konferencja/zarzadzanie-lancuchem-dostaw-w-sektorze-farmaceutycznym-14966

Informacje o konferencji

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Konferencje i Kongresy

Opis konferencji

Informacje podstawowe o konferencji:

www.movida.com.pl

Kluczowe tematy spotkania:

* przewóz leków zawierających substancje kontrolowane (leków psychotropowych)
* transport dedykowany w warunkach kontrolowanych
* transport towarów wycofanych i zwrotów
* zimny łańcuch na przykładzie obrotu szczepionkami
* kontrola nieprawidłowości transportu
* monitoring jakości i warunków przewozu produktów leczniczych
* magazyn jako element przewagi konkurencyjnej
* nielegalny obrót sfałszowanymi produktami leczniczymi
* case study - przykład doświadczeń we wdrażaniu Najlepszych Praktyk w Logistyce
* zarządzanie zapasami jako narzędzie zarządzania ryzykiem dostępności produktu
* integracja w ramach łańcucha dostaw - sposób na optymalizację polityki zarządzania zapasami
* identyfikacja lokalizacji a realizacja traceability w łańcuchu dostaw w farmacji
* składy konsygnacyjne produktów leczniczych - modele współpracy
* sieci aptek - odwracanie łańcucha dostaw?

Konferencja skierowana jest do:

Na konferencji spotkają Państwo:

* Dyrektorów Strategicznych
* Dyrektorów ds. Rozwoju
* Dyrektorów Zarządzania Łańcuchem Dostaw
* Supply Chain Managers
* Dyrektorów ds. Efektywności Operacji Przemysłowych
* Dyrektorów i Kierowników Logistyki
* Dyrektorów i Kierowników Planowania Popytu
* Dyrektorów Operacyjnych
* Customer Care Directors
* Kierowników Magazynów
* Planistów

Powody, dla których nie może zabraknąć Państwa na konferencji

* udział w konferencji umożliwi Państwu bezpośrednie spotkanie z ekspertami z branży
* będą mogli Państwo uzupełnić wiedzę o aktualne regulacje prawne dotyczące transportu i nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi
* eksperci i praktycy przedstawią Państwu warunki, wymogi i sposoby rozwiązywania problemów pojawiających się w transporcie produktów leczniczych w łańcuchu zimnym i transporcie środków kontrolowanych
* otrzymają Państwo wiedzę dotyczącą gwarantujących bezpieczeństwo zapisów prawnych w umowach z operatorem logistycznym, zawieranych przez poszczególne podmioty zaangażowane we współpracę
* konferencja ma wymiar praktyczny – ciekawe case study będą wskazówkami, które pozwolą na wyjaśnienie wielu wątpliwości dotyczących praktyki oraz, często niejasnych i sprzecznych, przepisów
* przedstawimy Państwu analizę łańcucha dostaw – od innowacyjnych podejść w zakresie produkcji poprzez zarządzanie zapasami, współpracę z operatorem do aktualnego trendu – odwracania łańcucha dostaw

Program konferencji:

9 marca 2010 - Pierwszy dzień konferencji

9:00 otwarcie konferencji

9:10 Obsługa logistyczna produktu leczniczego w świetle aktualnie obowiązujących przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne oraz perspektywy zmian obowiązującej regulacji prawnej.

prelegent: Adam Leśniak, Radca prawny, Krzysztof Wysocki, Radca prawny, Grynhoff Woźny Maliński, Warszawa

10:40 Rola operatora logistycznego w zarządzaniu łańcuchem dostaw dla sektora farmaceutycznego ze szczególnym uwzględnieniem kontroli warunków przewozu i składowania leków – case study

* Czy warto rozważać outsourcing logistyki w branży farmaceutycznej
- operator logistyczny jako integrator łańcucha logistycznego
- wady i zalety współpracy z operatorem logistycznym w zakresie transportu
- wady i zalety współpracy z operatorem logistycznym w zakresie magazynowania
- możliwe formy współpracy z operatorem logistycznym
- współpraca z operatorem logistycznym jako narzędzie optymalizacji kosztów
* Zderzenie wymagań klientów z wymaganiami prawnymi i możliwościami operatora logistycznego
* Możliwe kierunki rozwoju outsourcingu w logistyce farmacji
- główne różnice pomiędzy dystrybutorem a operatorem logistycznym
- specjalizowanie usług i niszowość kluczem do długotrwałych i dobrych relacji
*

prelegent: Andrzej Lada-Kubala, DAMCO

11:40 przerwa na kawę

11:50 Jak udowodnić nieprawidłowości przewozu produktów leczniczych? Prowadzenie kontroli warunków przy odbiorze i w hurtowni.

* transport leków w codziennej praktyce
* co może się przydarzyć lekom w transporcie?
* ocieplenie klimatu a sprawa jakości produktów leczniczych

prelegent: Małgorzata Szelachowska, Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, Warszawa

12:50 przerwa na obiad

13:20 Zimny łańcuch dostaw w teorii i praktyce Firmy

* Dobra Praktyka Dystrybucyjna jako podstawa prawna i jej implementacja do praktyki działania
* wymagania w obszarach: transport, przyjęcia – wydania, magazynowanie
* obostrzenia wynikające z obrotu szczepionkami

prelegent: Michał Dychto, Menedżer Działu Planowania Popytu, GlaxoSmithKline, Warszawa

14:20 Transport w warunkach kontrolowanych
1. zimny łańcuch dostaw

* aspekty prawne
- omówienie aktualnego stanu prawnego
* kto ponosi odpowiedzialność (odpowiedzialność wsteczna)
- odpowiedzialność wprowadzającego do obrotu w świetle przepisów Prawa Farmaceutycznego i DPD
- odpowiedzialność przewoźnika w świetle Prawa Przewozowego
- współodpowiedzialność specjalizowanego operatora logistycznego – działanie w polu wspólnym trzech wymienionych aktów prawnych
- procedury – odpowiednie przygotowanie, wdrażanie i stosowanie
* nietypowe sytuacje
- transport towarów wycofanych i zwrotów
- transport z wykorzystaniem funkcjonujących na rynku firm kurierskich


2. rozwiązania techniczne

* monitoring
- wymagania dot. monitoringu warunków przewozu
- środki techniczne i urządzenia stosowane w systemach kontroli i rejestracji warunków przewozu
* możliwe scenariusze rozwiązań
- zabezpieczenie warunków transportu
- transport dedykowany w warunkach kontrolowanych
- transport z zastosowaniem boksów i kontenerów chłodniczych
- wady i zalety stosowanych rozwiązań – krótka analiza porównawcza
* przepływ środków pieniężnych
- zastosowanie Cash On Delivery
* wymagana dokumentacja
- dokumenty związane z transportem w łańcuchu zimnym
* case study – jak skutecznie rozwiązań problem
- omówienie tematu na przykładzie rozwiązań rozwijanych i stosowanych przez specjalistycznego operatora logistycznego, spółkę Poltraf

prelegent: Jarosław Mazur, Poltraf, Warszawa

15:20 Transport środków kontrolowanych (leków psychotropowych i narkotyków)

zaproszony prelegent:

16:05 przerwa na kawę

16:20 Sfałszowane produkty lecznicze – aktywność sektora publicznego i prywatnego w zakresie ich zwalczaniu

* definicja leku sfałszowanego
* sytuacja w Polsce z uwzględnieniem miejsc nielegalnej dystrybucji, skali zjawiska, źródła pochodzenia leków sfałszowanych
* ostatnie ujawnienia leków sfałszowanych w Polsce
* działania podejmowane w Polsce
- Zespół ds. Sfałszowanych Produktów Leczniczych
- działania edukacyjne
- działania operacyjne
- działania legislacyjne
- plany dalszych działań
* sytuacja na świecie z uwzględnieniem danych statystycznych oraz podziału na regiony
* udział statystyczny leków sfałszowanych wg ich rodzajów
* sposoby zwalczania leków sfałszowanych
* działania organów kompetentnych na świecie:
- działania operacyjne – operacje Strom, Mamba, Pangea oraz inne tego typu działania
- działania edukacyjne na przykładnie Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz Szwajcarii
* współpraca organów publicznych z podmiotami odpowiedzialnymi
* kradzieże produktów leczniczych - zapobieganie

prelegent: Maciej Majer, Zespół do Spraw Sfałszowanych Produktów Leczniczych, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Warszawa

17:15 zakończenie pierwszego dnia konferencji

10 marca 2010 - Drugi dzień konferencji

8:30 Rejestracja

9:00 Zarządzanie zapasami jako narzędzie zarządzania ryzykiem braku dostępności produktu i optymalizacji kosztu kapitału w ramach zintegrowanego łańcucha dostaw

* optymalne zarządzanie zapasami jego wpływ na EBIT firmy
* parametryzacja modelu zarządzania zapasami
* integracja w ramach łańcucha dostaw jako metoda na optymalizację polityki zarządzania zapasami
- koncepcja collaborative planning
- integracja z dostawcami/odbiorcami jako metoda obniżenia czasu dostawy produktu
- polityka bezpiecznych stanów magazynowych
* wnioski końcowe

prelegent: Grzegorz Abram, Supply Chain Director, Pliva Kraków.

10:30 przerwa na kawę

10:45 Zarządzanie łańcuchem dostaw w sektorze farmaceutycznym z użyciem narzędzi e-gospodarki

* podstawowe narzędzia e-gospodarki na rzecz usprawniania łańcucha dostaw w farmacji
* potrzeba przejścia z rozwiązań wewnętrznych na standardy globalne w farmacji
* identyfikacja produktów farmaceutycznych dla potrzeb usprawnienia łańcucha dostaw
* Krajowa Baza Produktów Ochrony Zdrowia – jednym okienkiem dla uczestników łańcucha dostaw w farmacji
* kodowanie jednostek logistycznych i wysyłkowych w łańcuchu dostaw w farmacji
* identyfikacja lokalizacji a realizacja traceability w łańcuchu dostaw w farmacji

prelegent: Anna Kosmacz – Chodorowska, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań

12:10 Składy konsygnacyjne produktów leczniczych. Rodzaj magazynu czy element strategii przedsiębiorstwa.

* aspekty prawne związane z funkcjonowaniem składów konsygnacyjnych
* skład a hurtownia farmaceutyczna
* konsygnacja jako element dystrybucji bezpośredniej
* modele współpracy ze składem konsygnacyjnym
* kto może, kto powinien korzystać ze składów konsygnacyjnych
* przyszłość składu konsygnacyjnego

prelegent: Piotr Król, Prezes Zarząd Poltraf, Warszawa

13:00 Lunch

13:40 Wybrane doświadczenia we wdrażaniu Najlepszych Praktyk w Logistyce w Polpharmie

* praktyki ciągłego udoskonalania
* elektroniczna wymiana danych (EDI, SMI, ASN)
* planowanie i realizacja produkcji (ERP)
* wewnętrzne przepływy materiałowe (Backflushing, WMS)

prelegent: Wojciech Kisielnicki, Dyrektor Departamentu Logistyki, Polpharma, Starogard Gdański

14:40 „Łańcuch dostaw produktów farmaceutycznych tłusty i zadowolony”? - wykorzystanie dobrych praktyk z FMCG sposobem na podnoszenie efektywności produkcji

* generacja kosztów – potencjalne obszary optymalizacji kosztów w łańcuchu dostaw
* metodologia
* wdrożenie
* monitoring wyników – case study
* określenie minimalnych wymagań
* koszty niezbędne i docelowe

16.00 zakończenie drugiego dnia konferencji
11 marca 2010 | Dzień specjalny konferencji

Umowy z operatorem logistycznym W jaki sposób przygotować i negocjować umowę o świadczenie usług logistycznych?

Umowa o świadczenie usług logistycznych należy do grupy tak zwanych umów nienazwanych, co oznacza, że próżno szukać w Kodeksie cywilnym regulacji odnoszącej się wprost do tego rodzaju umowy. Łączy ona w sobie elementy różnych typów umów nazwanych, takich jak m.in. umowa składu, spedycji, czy przewozu, ale w dużym stopniu pozostaje jednak wytworem praktyki obrotu gospodarczego. Oznacza to, że strony przyszłego kontraktu logistycznego same muszą zadbać o właściwe, to jest kompletne i dostatecznie precyzyjne, uregulowanie przedmiotu i zasad współpracy.

Oprócz aspektów stricte prawnych doniosłą rolę pełnią aspekty organizacyjne i operacyjne – obie te sfery winny ze sobą korespondować. Zważywszy, że przedmiotem usług logistycznych jest zazwyczaj pełen zasób towaru, nie będzie przesadnym stwierdzenie, iż prawidłowo skonstruowana umowa stanowi gwarancję bezpieczeństwa funkcjonowania na rynku dla właściciela towaru.

Celem warsztatu jest przedstawienie swego rodzaju instrukcji – w jaki sposób przygotować i negocjować umowę o świadczenie usług logistycznych.

8:30 – recepcja

9:00 - 13:15 W jaki sposób przygotować i negocjować umowę o świadczenie usług logistycznych?

* umowa o świadczenie usług logistycznych jako odpowiedź na zapotrzebowanie obrotu i połączenie różnych typów umów nazwanych
* typowy zakres usług logistycznych
* procedury i zagadnienia operacyjne
* parametry usług logistycznych
* prawa i obowiązki stron
* odpowiedzialność stron
* wynagrodzenie i koszty
* okres obowiązywania umowy i zasady jej rozwiązywania

prelegent: Adam Leśniak, Radca prawny, Krzysztof Wysocki, Radca prawny, Grynhoff Woźny Maliński, Warszawa

(11:00 -11:15 przerwa na kawę )

13:15 przerwa na obiad

13:50 Aspekty techniczne współpracy z operatorem logistycznym.

Walidacja:

* umowa
* operacyjne warunki współpracy
* hurtownia farmaceutyczna
* biuro
* interfejsy
* walidacja systemów WMS

Zarządzanie jakością:

* ubezpieczenie towaru, wymagania firmy ubezpieczeniowej
* mapping pomieszczeń
* monitoring temperatury i wilgotności
* standardowe procedury operacyjne
* awaryjne procedury operacyjne
* wskaźniki jakości KPI
* transport
* szkolenia produktowe
* utylizacja produktów
* raporty operacyjne

Audyt:

* audyt zapewnienia jakości
* audyt bezpieczeństwa
* audyt środków transportu
* audyt BHP i PP oraz Ochrony środowiska
* faktury, załączniki
* ankieta satysfakcji klientów

prelegent: Robert Krasuski, Logistics & Supply Chain Manager, Bristol-Myers Squibb Polska Sp. z o.o., Warszawa

15:10 przerwa na kawę

15:20 Kluczowe elementy umowy o świadczenie usług logistycznych budujące dobre relacje pomiędzy stronami

* umowa jakości [aneks jakości] - budowanie wzajemnych standardów jakości
* standardowe procedury operacyjne gwarancją wzajemnego zrozumienia potrzeb
* procedury awaryjne - zabezpieczenie procesów klienta
* wskaźniki wykonania usługi [KPI] jako pewność realizacji usługi na wymaganym poziomie
- system bonus / malus jako element KPI
- plan naprawczy - doskonalenie procesów i powrót do wymaganego poziomu KPI
* procedura wyjścia - zakończenie współpracy przy niezachowaniu należycie starannej realizacji usług

prelegent: Anna Trzcińska, Customer Service Manager, Andrzej Lada-Kubala, DAMCO, Mszczonów

17:20 - panel dyskusyjny

Paneliści:


Adam Leśniak, Radca prawny, Grynhoff Woźny Maliński
Krzysztof Wysocki, Radca prawny, Grynhoff Woźny Maliński
Robert Krasuski, Logistics & Supply Chain Manager, Bristol – Myers Squibb Polska (zaproszenie)
Anna Trzcińska, Customer Service Manager, Damco
Andrzej Lada-Kubala, DAMCO

17.50 - zakończenie

Informacje o prelegentach:

Prelegenci:

Grzegorz Abram - Dyrektor ds. zarządzania łańcuchem dostaw w Teva Pharmaceutical sp. z o.o. oraz Pliva Kraków SA. Jest absolwentem studiów MBA na uniwersytecie Erasmusa w Rotterdamie oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Grzegorz ma ponad 10 letnie doświadczanie w branży farmaceutycznej. W ramach obecnie pełnionej funkcji dla dwóch spółek Pliva Kraków oraz Teva Pharmaceutical sp. z o.o. opowiada za obsługę klienta krajowego i międzynarodowego, zarządzanie dostępnością produktu, zarządzanie projektem farmaceutycznym, zakupy towarów oraz zarządzanie gospodarką magazynową.

Michał Dychto - sprawuje funkcję Menedżera Działu Planowania Popytu w firmie GlaxoSmithKline, w ramach projektu rozwoju kadr menedżerskich przez pół roku pełnił rolę Menedżera Dystrybucji. Wcześniej pracował przez 4 lata jako Specjalista ds. Logistyki w Philips Lighting Pabianice. Uczestniczył w licznych szkoleniach, m.in. w Programie Lider oraz APICS – Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Michał Dychto jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym na kierunku Finanse i Bankowość oraz Wydziale Zarządzania na kierunku Zarządzania i Marketingu. Ukończył także Podyplomowe Studium Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw w Szkole Głównej Handlowe.

Wojciech Kisielnicki - Absolwent Politechniki Gdańskiej, MBA Strathclyde Graduate Business School, APICS CPIM i CIRM. Do 2000r. jako współwłaściciel spółki doradczej zajmował się wdrożeniami z zakresu poprawy efektywności funkcjonowania średnich i dużych przedsiębiorstw. Od tej pory pracuje w Zakładach Farmaceutycznych POLPHARMA S.A. na stanowisku Dyrektora Departamentu Logistyki. Jest odpowiedzialny za procesy planowania operacyjnego i realizacji łańcucha dostaw.

Anna Kosmacz-Chodorowska - Główny Specjalista ds. systemów ADC i EDI wg standardów branżowych i globalnych w Instytucie Logistyki i Magazynowania - organizacji krajowej GS1 oraz wykładowca w WSL. Od ponad 30 lat zajmuje się tematyką usprawniania zarządzania w oparciu o nowe technologie IT. Autor i współautor ponad 120 projektów wdrożeniowych oraz ok. 100 opinii, ocen i audytów, ok. 40 prac badawczych nt. gospodarki magazynowej oraz elektronicznej gospodarki, w tym tematów realizowanych na zlecenie KBN; współrealizator projektów finansowanych ze środków UE (PHARE, PARP) i funduszy norweskich; konsultant, w tym instytucji rządowych (MZ, MON), współtwórca zasad funkcjonowania standardów globalnych EC w poszczególnych sektorach gospodarczych, autor ponad 70 referatów konferencyjnych, autor i współautor ok. 20 publikacji zwartych, ponad 400 artykułów i materiałów szkoleniowych. Członek m.in.: Rady Polskiej Izby Opakowań, Komitetu Wykonawczego organizacji krajowej PLODETTE i Centrum EDI Polska, komitetów programowo-organizacyjnych krajowych konferencji nt. e-gospodarki.

Piotr Król - Od 1998 roku jest związany z branżą farmaceutyczną. Przez osiem lat był dyrektorem zarządzającym w jednej z największych hurtowni farmaceutycznych w Polsce. Od roku 2006 jako niezależna firma doradcza ściśle współpracuje z firmami zajmującymi się dystrybucją bezpośrednią produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Obecnie jest Prezesem dwóch spółek świadczących usługi w zakresie dystrybucji, magazynowania i obsługi sprzedaży podmiotów z branży farmaceutycznej. W roku 1994 ukończył studia na Politechnice Wrocławskiej, kierunek Inżynieria Biomedyczna. W latach 96-98 studiował na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, w roku 2002 zdał egzamin państwowy dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Wielokrotnie występował jako prelegent na konferencjach związanych z logistyką w farmacji, prowadził zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Jego artykuły dotyczące logistyki w branży farmaceutycznej są publikowane w takich miesięcznikach jak „Przemysł farmaceutyczny”, „Forum farmaceutyczne”, „Świat przemysłu farmaceutycznego”. W roku 2005 otrzymał wyróżnienie w konkursie Menedżer Logistyki Roku 2005 organizowanym przez Forum Polskich Menedżerów Logistyki PolLog i Puls Biznesu.

Andrzej Lada - Kubala - od 15 lat związany z obszarem logistyki kontraktowej. Pracował zarówno po stronie zleceniodawcy usług jak np. Carrefour Polska nadzorując pracę magazynu centralnego o powierzchni 50 tyś m2, jak również po stronie operatora logistycznego w Wincanton Trans European Polska odpowiadając za stronę operacyjną multi-klientowskiego magazynu czy w Rhenus Contrach Logistics, gdzie będąc na stanowisku Dyrektora Logistyki odpowiadał za 6 oddziałów o łącznej powierzchni magazynowej ponad 60 tyś m2. Dopełnieniem doświadczeń była praca po stronie dystrybutora, którą poznał pracując we Frito Lay Poland. Tak szerokie doświadczenia dziś pozwala zrozumieć potrzeby i oczekiwania każdej ze stron występujących w łańcuchu logistycznym. Obecnie pracuje w Damco/Maersk Logistics bezsprzecznego lidera usług dla branży farmaceutycznej, gdzie odpowiada za logistykę kontraktową wraz z dystrybucją i transportem pełnopojazdowym. Od ponad 2 lat aktywnie współpracuje z Eurologistics oraz kilkoma portalami logistycznymi publikując różnego rodzaju teksty dotyczące zagadnień związanych z logistyką kontraktową. Jest założycielem grupy eksperckiej, która stara się upowszechniać swoją wiedzę związaną ze standaryzacją i optymalizacją w logistyce. Na zlecenie klientów, prowadził różnego rodzaju projekty obejmujące zagadnienia związane z optymalizacją procesów magazynowych i dystrybucyjnych.

Adam Leśniak – radca prawny, wspólnik w Departamencie Branży TSL w Kancelarii Prawnej Grynhoff, Woźny, Maliński Sp.k. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym oraz w obsłudze prawnej przedsiębiorców z branży TSL (transport, spedycja, logistyka). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Autor publikacji w prasie fachowej.

Maciej Majer - Zespół do Spraw Sfałszowanych Produktów Leczniczych, Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Ukończył wydział farmacji na Wrocławskiej Akademii Medycznej (2001r.), rok później uzyskał prawa samodzielnego wykonywania zawodu farmaceuty. W latach 2003-2006 pracował w Instytucie Farmaceutycznym w Warszawie, jako: Specjalista inżynieryjno-techniczny w Zakładzie Farmacji Stosowanej. Zajmował się opracowywaniem nowych technologii wytwarzania suchych form produktów leczniczych. Z-ca Kierownika Zakładu Produkcji Form Leków, a następnie Kierownik Zakładu Produkcji Form Leków. Od roku 2006 pracuje jako Główny Specjalista w Departamencie Nadzoru. Początkowo zajmował się nadzorem nad jakością produktów leczniczych (postępowania w zakresie wstrzymania/wycofania z obrotu produktów leczniczych). Obecnie odpowiada za prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad obrotem hurtowym oraz detalicznym produktami leczniczymi, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony legalnego łańcucha dystrybucji przed sfałszowanymi produktami leczniczymi. Pełni funkcję sekretarza międzyresortowego Zespołu ds. Sfałszowanych Produktów Leczniczych. Bierze czynny udział w międzynarodowych grupach roboczych/inicjatywach/szkoleniach służących zwalczaniu sfałszowanych produktów leczniczych, działających między innymi przy: Komisji Europejskiej (Head of Medicines Agencies Working Group of Enforcement Officers), Radzie Europejskiej (szkolenia organizowane przez EDQM), WHO (IMPACT). W toku realizowanych działań prowadzi stałą współpracę z Policją oraz Służbą Celną. Jest autorem zaproponowanych zmian do nowelizacji Prawa farmaceutycznego w zakresie przepisów dotyczących sfałszowanych produktów leczniczych oraz przepisów dotyczących prowadzenia obrotu produktami leczniczymi w miejscach nielegalnych.

Jarosław Mazur - ukończył studia na kierunku Finanse firm i organizacji samorządowych na Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Od wielu lat związany z branżą logistyczną. W latach 2004-2006r uruchomił i rozwijał pionierski projekt logistyczny URTICA Logistic w firmie PGF Urtica. Od 2006r. prowadzi własną firmę zajmująca się doradztwem logistycznym dla firm farmaceutycznych oraz pełni funkcję pełnomocnika zarządu firmy Poltraf Sp. z o.o. Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie w zakresie negocjacji handlowych, rozwoju rynku, finansach, logistyce, zarządzaniu zespołem handlowym oraz branży farmaceutycznej.

Małgorzata W. Szelachowska – absolwentka wydziału farmaceutycznego Akademii Medycznej na kierunku farmacji aptecznej, posiada prawo wykonywania zawodu aptekarza. Karierę zawodową rozpoczęła od pracy w Instytucie Biotechnologii i Antybiotyków, poprzez aptekę ogólnodostępną, pracę w hurtowniach farmaceutycznych na stanowiskach kierownika hurtowni, dalej w Mazowieckiej Regionalnej Kasie Chorych, w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym jako główny specjalista, a obecnie kieruje Wojewódzkim Inspektoratem Inspekcji Farmaceutycznej w Warszawie. Ukończyła Podyplomowe Studia Menadżerskie, Studium Prawa Europejskiego, liczne kursy z obszaru zdrowia publicznego i zarządzania, w tym m.in. Licencyjny kurs Zarządzania Logistycznego przedsiębiorstwem (ELA).

Anna Trzcińska - z Damco współpracuje od 2001 roku, obecnie na stanowisku Customer Service Manager. Droga zawodowa, jaką przebyła pozwoliła na szczegółowe zapoznanie się z procesami operacyjnymi związanymi z obsługą projektów magazynowych, poprowadzenie implementacji operacyjnej kluczowych dla Damco projektów wraz z późniejszą optymalizacją procesów magazynowych i administracyjnych. W tym czasie udało się wypracować dobre relacje biznesowe oparte o zasadę WIN-WIN na kluczowymi klientami. Zajmuje się obsługą Klientów farmaceutycznych. Na chwilę obecną pracuje w największym komercyjnym składzie konsygnacyjnym obsługiwanym przez Damco oraz jest członkiem managementu operacyjnego Damco.

Krzysztof Wysocki - radca prawny, wspólnik oraz dyrektor Departamentu Branży TSL w Kancelarii Prawnej Grynhoff, Woźny, Maliński Sp.k. Specjalizuje się w prawie cywilnym i gospodarczym oraz w obsłudze prawnej przedsiębiorców z branży TSL (transport, spedycja, logistyka). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył również Podyplomowe Studium Prawa Europejskiego na Uniwersytecie im. Mikołaja Kopernika w Toruniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Autor publikacji w prasie fachowej.

Partnerzy i sponsorzy konferencji:

Patronaty:

Firmy zainteresowane objęciem patronatem medialnym konferencji jak również sponsoringiem proszone są o kontakt:
Anna Jóźwiak
Sponsorship and PR Manager
e-mail: ajozwiak@movida.com.pl lub tel. 693858255

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 2950 zł netto - + 22%VAT

Cena zawiera:

dwa dni konferencyjne

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunki uczestnictwa
• Opłata za konferencję obejmuje dokumentację, posiłki
i napoje. Cena nie zawiera kosztów noclegu oraz parkingu.
• W przypadku odwołania zgłoszenia w terminie krótszym
niż 14 dni przed rozpoczęciem konferencji wpłata na
poczet uczestnictwa nie podlega zwrotowi. Nieodwołanie
uczestnictwa i niewzięcie udziału w konferencji spowoduje
obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.
• Rezygnacja z udziału na 14 dni przed rozpoczęciem
konferencji powoduje powstanie zobowiązania pokrycia
pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Organizatora.
Odwołanie zgłoszenia wymaga formy pisemnej i zostanie
potwierdzone przez organizatora.
• W każdym momencie można wyznaczyć zastępstwo.
Prosimy wówczas o niezwłoczne powiadomienie organizatora.
• Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania
konferencji i zmian w programie z przyczyn niezależnych
od organizatora. W przypadku odwołania konferencji
zwracamy koszty uczestnictwa lub proponujemy udział
w innej konferencji lub seminarium.

Szkolenie, kurs: Zarządzanie łańcuchem dostaw w sektorze farmaceutycznym